Sjømatselskapene steg på Oslo Børs tirsdag ettermiddag og dro sjømatindeksen opp over tre prosent. Blant selskapene som steg mest tirsdag ettermiddag var Salmar, Grieg Seafood, Lerøy Seafood, NTS, Salmones Camanchaca og Austevoll Seafood – og alle disse aksjene gikk opp mellom fire og åtte prosent.

– Jeg er overrasket. Det stiger litt mye. Markedet synes å være vel optimistisk med tanke på prisutviklingen i vår, og glemmer at det er mye fisk i vannet, sier sjømatanalytiker Tore A. Tønseth i Sparebank 1 Markets.

«Undervurderer priseffekten»

Tønseth påpeker at meglerhuset er tilbakeholdne til sjømatsektoren, og han har nøytral- og salgsanbefaling på de fleste aksjene.

– Vi mener at aksjemarkedet undervurderer priseffekten av at det kommer mye volum laks i tiden fremover. Vi tror prisfallet i høst skal bli dypere enn det markedet legger til grunn. Det er ni prosent mer biomasse i sjøen på den fisken som slaktes i årets andre halvår enn på det som ble slaktet i samme periode i fjor, sier analytikeren.

Han understreket at dette ikke er tiden for investorer å øke eksponeringen i sjømatsektoren, og viser til det kraftige prisfallet som har vært de siste månedene. Lakseprisen svinger mer opp og ned enn før, og er på de siste ti årene blitt en av de mest usikre råvareprisene i verden.

– Først må vekstpotensialet som ligger i sjøen ut i markedet, så får vi se hvordan det ligger an. Fisken som er på vei ut i markedet har spist mye fôr og vi kommer til å se det med full styrke i august og september, med nokså kraftig volumøkning og da skal prisene falle. Og vi allerede på et lavt prisnivå, sier Tønseth.

Positive investorer

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sa at oppgangen er delvis preget av utenlandske investorer som ser prisingen av lakseaksjene i forhold til forventet inntjening (såkalt price/earnings, eller P/E, journ.anm.) i selskapene, og at de mener aksjene er lavt priset hvis man venter stabil inntjening frem i tid.

Hvis en investor jakter på aksjer med lav P/E, betyr det at man går inn i verdiaksjer.

– Det er vanskelig å si hvor lenge denne preferansen for verdiaksjer kommer til å vare. Høyere rentenivå reduserer appetitten for vekstaksjer i større grad en verdiaksjer, så hvis rentene fortsetter oppover, kan denne utviklingen også fortsette, sier Harper.

Harper trakk frem at det fra januar har vært en generell optimisme og en kjøpskonsensus blant investorer.

– Dette handler om god utvikling i lakseprisene samtidig som utviklingen i kostnader har vært relativt kontrollert, forteller aksjestrategen.

Venter laksefest

Tidligere tirsdag meldte meglerhuset Kepler Cheuvreux at det venter en ny laksefest. Det oppgraderer anbefalinger på oppdrettsselskapene Marine Harvest, Lerøy Seafood, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood til kjøp fra hold.

– Vi tar flere av lakseaksjene opp til kjøp. Vi har fortsatt Salmar på hold fordi vi synes den ser dyr ut, men ellers har vi et veldig positivt syn på sektoren, sier analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux til TDN Direkt.

Hovedfokuset i analysen er ifølge Olsen Nordby et attraktivt bilde på både kort og lang sikt.

– Det skyldes at tilbudet i markedet inn i 2019 ikke ser ut til å bli altfor høyt siden biomassen på 2018-generasjonen som er satt i sjøen ser ut til å holde seg ganske moderat på vekstsiden, noe som gjør at 2019 ser veldig sterkt ut, sier han til TDN Direkt.

Fra og med 2019 og fremover ser analytikeren regulatoriske forhold i Norge og Chile som trolig vil utelukke stor tilbudsvekst.(Vilkår)

Dette er Europas mest populære sted for denne typen luftsport akkurat nå
– Du kan fly fra klokken ni om morgenen til ti om kvelden, sier Hilde Marie Pedersen. Hun er speedflyer, og syns anlegget i Loen er luksus.
01:27
Publisert: