Norge kunne økt eksportverdien med 30 milliarder kroner om norsk laks og torsk ble filetert i Norge, viser nye beregninger fra Norges sjømatråd.

– Mer fisk sendes ubearbeidet ut av Norge i dag enn for ti år siden. Vi har ikke klart å komme oss vekk fra å levere råvarer til industri i andre land. Her ligger det et stort potensial for økt verdiskaping i Norge, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Larsen presenterte mandag den nye rekorden på 99 milliarder kroner i eksportverdi for norsk sjømat i fjor, en økning på fem milliarder fra året før. Samtidig la hun frem nye tall som viser at eksporten av ubearbeidet fisk når rekordnivåer.

Hun tar dermed tak i et av de mest betente politiske spørsmålene langs kysten, nemlig hvem som skal tjene penger på Norges fiskeressurser.

Stortinget har bestemt at folk langs hele kysten skal få sin andel av fisken som svømmer utenfor fiskeværene. Samtlige regjeringer de siste 20 årene har hatt som mål at mer fisk må bearbeides av norsk industri for å øke verdiskapingen i Norge.

Går i feil retning

Mandag offentliggjorde Larsen tall som viser at utviklingen går i feil retning. Stadig mer norsk fisk sendes rett ut av landet uten at den bearbeides i Norge. I fjor ble 72 prosent av all norsk sjømat ikke videreforedlet av norsk industri, men sendt rett til fiskeindustrien i Asia, Europa og USA. Det er en økning på seks prosentpoeng siden 2008.

Jo mindre fisk som bearbeides i Norge, desto færre arbeidsplasser og flere permitteringer i fiskeindustrien. Samtidig tjener mange fiskebåtrederier svært godt på å levere frossen torsk på frysehoteller, der fisken eksporteres til filetindustrien i Kina og andre lavkostland.

– For villfanget fisk kunne vi økt eksportverdien med ti milliarder kroner om vi fileterte fisken i Norge. For norsk laks kunne eksportverdien økt med 20 milliarder kroner hvis vi fileterte laksen her, sier Larsen.

Ny rekord

84 prosent av norsk laks sendes hel ut av landet uten å bli filetert. Nær halvparten av all torsk sendes ubearbeidet ut av landet, noe som er rekordhøyt. I løpet av 30 år har andelen av eksport av ubearbeidet torsk økt fra én til over 40 prosent.

– I 1988 ble vel én prosent av torsken eksportert hel og ubearbeidet ut av landet, mens i fjor ble 42 prosent av fisken eksportert hel, sier sjømatanalytiker og torskeekspert Ingrid Kristine Pettersen i Sjømatrådet.

– Det fører til en del tapte arbeidsplasser i Norge, og at vi ikke får utnyttet hele fiskens råstoff her i landet, sier hun.

Flere fiskebåter som leverer frossen fisk og nedleggelse av store deler av norsk filetindustri er blant de viktigste årsakene til utviklingen. Økt global etterspørsel etter frossenfisk og konkurranse fra ny filetindustri i Kina og Øst-Europa gjorde at norsk filetindustri ble utkonkurrert.

– Norge er et høykostland. For filetindustrien har det vært vanskelig å forsvare kostnadene i Norge, sier Pettersen.

50.000 nye arbeidsplasser

Ny teknologi med økt bruk av roboter har gjort norsk fiskeindustri mer konkurransedyktig. LO og Sjømat Norge mener man kan få opp mot 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen, hvis politikerne legger til rette for økt verdiskaping i Norge.

– Vi trenger en politikk for økt bearbeiding. Politikerne har stort fokus på fiskeflåten og for lite fokus på å øke bearbeiding og total verdiskaping, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Sammen med LO overleverte han mandag ettermiddag en rapport til fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Levering av fisk som fiskeindustrien faktisk kan bearbeide, er et av flere forslag organisasjonene mener kan gi mer bearbeiding og 50.000 flere arbeidsplasser, en dobling fra dagens 58.000 arbeidsplasser i sjømatnæringen.

– Tallene baserer seg på økt bearbeiding og forbedret merkevarebygging. Norge har hatt høyt kostnadsnivå, men med økt automatisering kan vi få tilbake industrien til Norge, sier Ystmark. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik berører nedstengningen USA. Nå merker også turistene nedstengningen
01:25
Publisert: