Det er alt for enkelt for fiskerne å fiske ulovlig i Norge uten å bli oppdaget. Kontrollen med ulovlig fiske feiler i alle ledd. Lite og dårlig kontroll fører til «stor sannsynlighet» for at aktørene som driver ulovlig omsetning av fisk kan utkonkurrere lovlige fiskere og selskaper.

Det er konklusjonen fra fiskerikontroll-utvalget som la frem sin rapport fredag morgen.

- Slik kontrollsystemet er idag er muligheten stor for å omgå det. Dermed er risikoen stor for ulovlig omsetning av fisk, sier Nofima-sjef Magnar Pedersen, som har ledet utvalget.

- Dagens system er ikke godt nok. Det er dokumentert av flere. Muligheten for svindel er der, og da utnytter noen muligheten til å svindle. Du fisker mer enn lovlig, legger han til.

Dette er den fjerde rapporten på rad som slakter norsk kontroll med ulovlig fiske, fra før har både Økokrim, Riksrevisjonen og Fiskeridirektoratet avdekket sterkt mangelfull kontroll av norske fiskeressurser.

Det ulovlige fiske i Norge kan være 5-10 prosent av det totale fisket. Med en salgsverdi på 20 milliarder i året kan det ulovlige fiske beløpe seg til mellom en og to milliarder kroner i året, ifølge forskere på Nofima i Tromsø.

- Ulovlig fiske endrer konkurransevilkårene i næringen. Det ødelegger verdiskapningen om de lovlydige taper konkurransen. Om de lovlydige blir taperne og svindlerne blir vinnerne, er det ødeleggende for næringen, sier Pedersen.

Total slakt

Kontrollen med fiske er så dårlig at norske myndigheter kan få problemer med å dokumentere at norsk fisk er fisket på en forsvarlig og bærekraftig måte. Både amerikanske myndigheter og utenlandske importører av norsk fisk har de siste årene bedt om slik dokumentasjon.

- Norge har forpliktet seg til at vi følger reglene for bærekraftig fiske. Idag kan vi ikke dokumentere at vi følger reglene, sier Pedersen.

Regjeringen satte derfor ned et utvalg i fjor som skulle undersøke dagens kontroll og foreslå endringer for «fremtidens fiskerikontroll». Rapporten på 250 sider som ble lagt frem fredag er en total slakt av det som norske regjeringer gjennom flere tiår har kalt verdens beste forvaltning av fiskeressurser.

- Myndighetene har ikke gjort en god nok jobb for å lage et godt nok system for å hindre ulovligheter. Det kan skyldes både manglende bevilgninger og dårlig organisering, sier Pedersen.

Rapporten avdekker at kontrollen med norske fiskeressurser, verdt flere hundre milliarder kroner, svikter i alle ledd.

  • Det finnes ingen nasjonal oversikt over fiskekjøpere eller fiskernes kvoter.
  • Informasjonen om fangst er basert på fiskernes egne manuelle registreringer.
  • Bare fem promille av alle fangstene kontrolleres fysisk.
  • Gammeldagse datasystemer forhindrer statlige etater i å samarbeide om kriminalitet.
  • Få lovbrudd etterforskes og anmeldes, og halvparten av alle anmeldelser blir henlagt.

Foreslår fiskeripoliti

Utvalget foreslår flere nye og til dels drastiske forslag for bedre kontroll av fiskerikriminalitet.

  • Fiskerne må telle hver eneste torsk, sei, hyse og krabbe. Krav om automatisk måleutstyr på fiskebåter for å rapportere fangst.
  • Opprette et nytt fiskeripoliti, en ny etterretnings-sentral for fiskerisaker, to nye fiskekrimsentre, en ny felles operativ overvåkningssentral for fiskeriene, og la to statsadvokater styre alle fiskerisakene.
  • Videovervåkning på alle fiskebruk. Såkalte mobile fiskebruk blir forbudt.
  • 11 forskjellige etater spredt over hele landet kontrollerer i dag fisket. Utvalget vil opprette en ny seksjon i Fiskeridirektoratet, adskilt fra resten av etaten, som styrer fiskerikontrollen.
  • All informasjon og data om norsk fiske skal deles åpent med norsk offentlighet gjennom nye datasystemer.

- Det viktigste vi foreslår er å bruke ny teknologi til å hente inn objektive data ingen kan påvirke. Og at vi kan bruke de dataene som grunnlag for kontroll, sier Pedersen.

Utvalget foreslår også å utrede strengere straffer for lovbrudd, og at fiskerne selv må betale for økt kontroll gjennom en kontrollavgift.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nå får du «Black Friday»-tilbud på alt fra dop til falske id-papirer
DNs Kjetil Wiedswang forteller deg det du må vite om «årets dystreste eventyr»
02:10
Publisert: