Fiskeriselskapet John Greger as på Røst unngår konkurs og selger fiskebrukets eiendommer for å innfri et rådyrt obligasjonslån. Et stort flertall av obligasjonseierne stemte nylig for at fiskeriselskapet innfrir lånet, og at et nystiftet selskap kjøper fiskebrukets eiendommer på Røst.