– Nå starter arbeidet med å nå frem til avtaler som ivaretar norske interesser på fiskeri. Det blir heller ingen «walk in the park». Men grunnlaget for en positiv løsning er nå på plass, sier Audun Maråk, som er administrerende direktør i Fiskebåt, en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten.

I 16-tiden på julaften kom partene endelig til enighet om en brexitavtale, og fiskerettigheter var blant de vanskeligste punktene i forhandlingene. Britenes sorti fra EU betyr nå at Storbritannia blir en uavhengig kyststat som selv står fritt til å bestemme hvem som skal få tilgang til britiske farvann.

Storbritannia forlater også EUs felles fiskeripolitikk.

Men i den nye avtalen er det oppnådd enighet om et rammeverk for gjensidig sonetilgang mellom EU og Storbritannia og felles forvaltning av flere fiskebestander.

I en overgangsperiode på fem og et halvt år vil EU gradvis overføre 25 prosent av fiskekvotene sine til Storbritannia, slik at britene sitter igjen med mer av fisken selv. Etter dette skal det årlig forhandles om EUs tilgang til britisk farvann.

Hvordan alt dette vil påvirke Norge, er fortsatt uavklart.

Forhandler på nyåret

Norge er en tredjepart når det gjelder brexit. Men vi er likevel berørt, også på fiskerisiden. Dette har ført til at forhandlingene om fiskeriavtalene for 2021 ennå ikke har kommet skikkelig i gang. Norge ønsker nå å forhandle frem en ny trilateral fiskeriavtale mellom Norge, EU og Storbritannia. Og det at man endelig har kommet frem til en brexitavtale, er positivt, mener Audun Maråk i Fiskebåt.

Fiskebåt har rundt 200 medlemsfartøy i sin organisasjon.

– Nå har man en avklart situasjon mellom Storbritannia og EU, som gjør det mulig å komme frem til omforente bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia, og Norge og EU, samt trilaterale avtaler mellom Norge, EU og Storbritannia, sier Maråk.

Uten en brexitavtale kunne man stått overfor en forhandlingssituasjon der omforente og av alle parter respekterte kvoteavtaler ville vært vanskelig å oppnå, påpeker han.

Misnøye blant fiskere i Storbritannia og EU

Hverken britiske fiskere eller fiskere i EU er imidlertid fornøyd med avtalen:

Den britiske fiskeindustrien mener den ikke tilstrekkelig kutter EUs fiskekvoter og tilgang til britisk farvann.

– Industrien blir skuffet bittert dersom det ikke er et klarere brudd, sier lederen for den britiske fisker-fagforeningen Barrie Deas, til Reuters.

Foreløpig vil fiskere fra EU-land få lov til å fiske rundt ti kilometer utenfor den britiske kysten. Den britiske fiskeindustrien hadde krevd at denne skulle økes til det dobbelte.

Dette, mener Deas, kan bli en kilde til irritasjon.

– Jeg tror det vil bli mye frustrasjon, sier han, og legger til at britiske farvann anses som et viktig symbol for nasjonal suverenitet.

Franske fiskere får kompensasjon

Avtalen er heller ikke tatt godt imot i EU. Den danske fiskeindustrien tror avtalen kan koste danske fiskere jobben.

– Vi får tilgang til britisk farvann, men prisen er for høy, sier leder for Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer til nyhetsbyrået Ritzau.

– Hvis det er riktig at EU skal betale med 25 prosent av fangsten i britisk farvann, så blir vi bekymret fordi vi umiddelbart mener at det høres ut som en ubehagelig høy pris, legger han til.

Den franske regjeringen varsler flere tiltak for å støtte landets fiskere etter at EU og Storbritannia er blitt enige om en handelsavtale, som innebærer at fiskere fra EU gradvis får mindre tilgang til britiske fiskekvoter. Frankrike rekker derfor ut en hånd til franske fiskere for å kompensere for lavere inntektsgrunnlag.

– Fiskere og grossister kan få tilgang på opptil 30.000 euro i hjelp, avhengig av deres avhengighet av produkter som fanges i britisk farvann, uttaler det franske fiskeridepartementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.