En av Norges mest moderne sjarker ligger til kai i Torsvåg på Vannøya i havgapet utenfor Tromsø. Skipper Tony Jensen har levert en last blåkveite til 250.000 kroner og fyller diesel før han setter kursen hjem til Vardø.

– Vi må få tilbake fiskerettighetene Vardø mistet. Trålkvotene vi har mistet i nord burde vært gitt tilbake til kommunene, sier Jensen.

Vardø var en gang Norges største fiskevær. Nå er det bare noen få båter tilbake. Fisken fra trålerne leveres andre steder, og mye av fiskekvotene er solgt ut av byen. Vanlige folk har ikke lenger råd til å kjøpe fiskekvote, ifølge Jensen.

– Det er blitt for dyrt for unge folk å få tak i fiskekvoter. En ungdom som vil starte med fiske må betale fem millioner kroner for en fiskekvote, sier han og går om bord i sjarken «Vardøjenta».

– Vi fikk fiskekvotene gratis. De var folkets eiendom. Så selges de for 10–20 millioner kroner. Det burde ikke vært lov, mener Jensen.

To års arbeid

I to år har regjeringen jobbet med ny stortingsmelding om fordelingen av Norges enorme fiskeressurser verd hundrevis av milliarder kroner. Fredag la fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) frem meldingen som bestemmer hvilke fiskere som får tjene penger på fiskeressursene.

– Dagens system er et lappeteppe. Det viktigste er å få på plass et enklere kvotesystem som øker verdiskapingen langs hele kysten, sier Nesvik til DN.

Nesvik foreslår at fiskerne skal få leie fiskekvoter fra hverandre, og at unge fiskere skal få bedre muligheter til å komme inn i bransjen. Fem unge fiskere skal hvert år få en femårig rekrutteringskvote.

Trålerne beholder en tredjedel av torsken, og må fortsatt tilby fisk til fiskebruk på land for å sikre arbeidsplasser. Nesvik liberaliserer deler av trålernes omstridte pliktsystem, mens andre deler strammes inn.

– Om ingen kjøper fisken tråleren tilbyr, så utvider vi området de kan tilby fisken til hele Nord-Norge. Da er det større sannsynlighet for konkurranse om fisken, sier Nesvik.

Konsernsjef Tommy Torvanger i Norges nest største fiskerikonsern Nergård er skuffet over at Nesvik strammer inn kravene til at fisken som leveres fra hans trålere må bearbeides på land.

– Det er mange ting å sette seg inn i og mye positivt, men vi er selvfølgelig skuffet over innstramningen i bearbeidingsforpliktelsene til industrien, sier Torvanger til DN.

– Det er feil. Vi lar industrien beregne bearbeiding per måned i stedet for hver dag. De får friere betingelser og kan få mer lønnsom produksjon. Til gjengjeld øker vi kravet om bearbeiding fra 70 til 75 prosent for å øke bearbeiding i Norge, parerer Nesvik.

Glad for reformer

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener regjeringen foreslår reformer som kan gi helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Det er mellomstore fiskebåter under 21 meter som leverer mest fisk til fiskeindustrien på land, og Ystmark er glad for at Nesvik setter en grense for hvor store kystbåtene kan være.

– For mange bedrifter har det vært viktig at vi viderefører den mellomstore kystflåten. Det er bra for kystsamfunnene og sikrer stabile leveranser til fiskeindustrien, sier Ystmark.

Nesvik vil ikke endre på dagens system der fiskekvoter selges mellom fiskerne for millionbeløp.

– Det vil alltid være et marked som bestemmer prisen, sier Nesvik.

Det vil fortsatt vært kjøp av fiskekvote som gir tilgang til 94 prosent av fiskeressursene. Lavere kvoter og større konkurranse om råstoffet har ført til at prisen på fiskekvoter er mangedoblet de siste årene. Så lenge ordningen fortsetter advarer Nilsen unge mot å bli fiskere.

– Du må aldri starte å fiske så lenge kvotesystemet er slik. Mange har mistet hus og hjem. Det er banker og finans som styrer fiskeriene nå, sier Jensen.

Stortingsmeldingen sendes nå ut på høring og behandles i Stortinget til høsten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.