En båt spesialbygget for å fange og lagre levende fisk, har kastet av seg for kystrederiet Båragutt i Tromsø. Med fiskebåten «Båragutt» har familierederiet med samme navn hatt stor økning i inntektene etter å ha satset på fangst av levende torsk, sei og hyse.

– Vi fisker mest mulig levende fisk. Vi fanger fisken levende og lagrer den om bord i båten i spesialbygde tanker. Så leverer vi fisken levende til fiskebruket, forteller daglig leder Terje-André Hansen i Båragutt.

Høyere pris

Kystfiskerne leverer mesteparten av torsken i en kort sesong på våren, noe som presser ned prisene i markedet. Ved å lagre fisken levende i merder ved fiskebrukene, kan både fiskerne og fiskebrukene få høyere pris for torsken ved å vente noen måneder med å slakte og selge torsken i markedet.

– Fiskebrukene kan selge fisken når det er mindre fisk i markedet. Vi kan tilby mer stabile leveranser av norsk villfanget torsk over et lengre tidsrom. Det gir oss fiskere bedre pris, vi får 15 prosent bedre pris på levende torsk, sier Hansen.

Å fiske opp levende fisk som skal overleve både fangsten og oppholdet i merd med god kvalitet, krever en mer skånsom og dyrere måte å fiske på.

– Når vi fisker levende fisk, må vi fiske saktere og mer skånsomt. Vi bruker lengre tid på å trekke inn fisken. Vi trenger ofte flere mann om bord. Det koster mer, sier Hansen.

Fisker halvparten levende

Han trekker frem en svær bordkalkulator med skjerm og beregner hvor stor andel av den totale fiskekvoten de tar som levende fisk. 55 prosent, kommer han frem til. Båragutt er dermed blant kystrederiene som leverer mest levende fisk i Norge.

– Vi har fisket mer levende fisk i år og øker omsetningen i år, sier Hansen, som jobbet som revisor i KPMG inntil han overtok som daglig leder i rederiet.

Hansen jobbet en høst på fiskebåten for å lære «hva som skjer på en fiskebåt», men jobber til daglig på kontoret med å regne ut hva slags fiske de tjener mest på fra dag til dag.

Når DN besøker Båragutt, er eierne i familierederiet i Tyrkia for å se på byggingen av den nye minitråleren «Flobjørn», som de bygger sammen med et annet rederi.

– Det er artig at vi får være med og utvikle næringen. Vi ser hele tiden etter hva vi kan gjøre bedre. Det trigger oss, sier Hansen.

I fjor leverte norske fiskebåter 6500 tonn levende villfanget fisk til norske fiskebruk. Det er ny rekord. (Vilkår)

Se den dramatiske flukten fra Nord-Korea
En avhopper fra Nord Korea blir skutt etter mens han prøver å flykte til Sør-Korea
01:01
Publisert: