For første gang har forskere i Nofima undersøkt påstandene om omfattende ulovlig fiskeeksport, i form av at næringen eksporterer langt mer enn fiskerne rapporterer til myndighetene.

– Det går tilsynelatende mer fisk ut av Norge enn det som kommer inn over kaikanten. Ting tyder på at det eksporteres og konsumeres mer fisk enn fiskerinæringen rapporterer, sier forsker Patrick Sørdahl i Nofima i Tromsø.

Tirsdag presenterte han sine funn på den årlige fiskerimessen Norfishing, som ble innledet i Trondheim samme dag.

Forsker Patrick Sørdahl i Nofima har undersøkt omfanget av norsk fiskerikriminalitet. Tirsdag presenterte han resultatet på fiskerikonferansen Norfishing i Trondheim.
Forsker Patrick Sørdahl i Nofima har undersøkt omfanget av norsk fiskerikriminalitet. Tirsdag presenterte han resultatet på fiskerikonferansen Norfishing i Trondheim. (Foto: Rune Ytreberg)

De siste årene har flere forskningsrapporter slått fast at det foregår ulovlig fiske etter torsk og andre fiskearter i Norge, der torsk verd opptil flere hundre millioner kroner selges svart.

Fiskekjøper Steinar Eliassen i Tromsø sammenlignet for fem år siden eksporttallene med fangststatistikken, og konkluderte med at det ble eksportert mer fisk enn det fiskerne sa at de fisket. Fiskeridirektoratet ville ikke bekrefte regnestykket, men nå får Eliassen og andre kritikere delvis støtte fra forskerne.

Bekrefter ulovlig fiske

– Spørsmålet er ikke om det foregår ulovlig fiske, men hvor stort det er, sier Sørdahl, som selv er fra fiskeværet Berlevåg i Finnmark og har vokst opp med fiskebrukene som nærmeste nabo.

Sørdahl har sammen med flere forskere hos Nofima jobbet med å lage en metode som kan tallfeste det ulovlige fisket i Norge. I løpet av høsten vil forskerne offentliggjøre en rapport som viser hvor stort avviket er mellom fiskernes fangsttall og næringens eksporttall.

– Vi har jobbet for å finne en metode som kan tallfeste ulovlig fiske. Det er forsket lite på omfanget av dette i Norge, sier Sørdahl.

Forskerne har også undersøkt mulige feilkilder som kan få svartfisket til å virke større enn det er. Tidligere i høst skrev magasinet Norsk Fiskerinæring at det årlige avviket var på 35.000 tonn torsk, noe som tilsvarer et ulovlig torskefiske for vel 800 millioner kroner i året.

– Tallene våre for avviket mellom fangst og eksport er litt lavere enn det andre har kommet frem til, sier Sørdahl, som ikke vil si mer om omfanget av ulovlig fiske før rapporten offentliggjøres senere i høst.

Advarer mot hull i kontrollen

Sørdahl mener beregning av ulovlig fiske er komplisert; små endringer i beregningene gir store utslag. Den såkalte omregningsfaktoren – som viser vekten av et fiskeprodukt i fiskens levende tilstand – er blant de største feilkildene. Faktoren stemmer ikke alltid med naturlige svingninger i torskens biologi, ifølge Sørdahl, som også er kritisk til mangler i kontrollen som skal avdekke fiskerikriminalitet.

– Fiskeriforvaltningen bør se nærmere på hvor godt kontrollsystemet fungerer. Det er noen svakheter i systemet. Det er flere punkter i verdikjeden der det mangler nøyaktige registreringer av hvor mye fisk som skal produseres, og til hva, sier Sørdahl.

Ikke overrasket

Fiskekjøper Steinar Eliassen er ikke overrasket over forskernes konklusjoner.

– Dette er ikke rakettforskning. Det som overrasker meg, er at ingen har forsket på dette før, sier Eliassen, som anslår at det ulovlige torskefisket i Norge er på over en milliard kroner per år.

– Svartfiske ligger internasjonalt på mellom 10–20 prosent av kvotene, og vi er dessverre ikke noe bedre i Norge. Det kan dreie seg om ulovlig torskefiske på rundt 1,5 milliarder kroner i eksportverdi, sier Eliassen, som etterlyser bedre kontroll fra myndighetene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I dette parkeringshuset står over 60 Tesla-biler parkert
Flere av de venter på service. Les hele saken i lenken under.
00:49
Publisert: