Høyre og Frp har utgjort siste skanse mot skattlegging av havbruksnæringens bruk av fellesskapsverdier – naturressurser og areal.

Fredag ettermiddag sendte imidlertid Finansdepartementet ut varsel om at regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en ekstraskatt på havbruk og oppdrett. Det betyr at alle de politiske partiene nå går inn for en form for skattlegging av havbruksnæringens utnyttelse av fellesskapets naturressurser.

Regjeringens forslag om en overskuddsbasert grunnrenteskatt er svar på et forslag fra SV om en produksjonsskatt – altså en avgift pr kilo produsert fisk.

– Regjeringen innser at den har tapt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Mandag opplevde de store oppdrettsselskapene et betydelig børsfall. Sjømatindeksen var midt på dagen ned fem prosent, og endte på minus 3,56 prosent.

Havbruksnæringen sysselsatte i 2016 over 7200 personer og produserte over 1,3 millioner tonn fisk.

Tjener gode penger

Leder for finanskomiteen på Stortinget og Høyres finanspolitiske talsmann, Henrik Asheim, tar børsfallet med ro.

– Dette er en næring som tjener gode penger, og jeg tror den har en veldig stor fremtid. Det er en næring som denne regjeringen har støttet godt opp om, og det er jeg sikker på næringen vet at regjeringen vil fortsette med. Men det er klart at når slike forslag kommer, kan det skape noe uro på børsen, men jeg tror nok dette vil rette seg ganske kjapt.

– Ingen grunn til bekymring over børsfallet?

– Nei, jeg har veldig stor tiltro til oppdrettsnæringen vår.

– Hvorfor har Høyre snudd og går inn for grunnrenteskatt?

– Dette er et forslag fra regjeringen, og så må vi diskutere forslaget i Stortinget, hvor det ikke har vært behandlet. Men det er klart at poenget med dette forslaget er at næringen i likhet med vannkraft og olje er avhengig av våre felles naturressurser for å drive, og da er grunnrenteskatt et virkemiddel for å kunne skattlegge dette.

Grunnrente er et økonomisk begrep som er knyttet til at enkelte produkter har en iboende verdi som ikke utelukkende skapes fra produksjonsprosessen. For eksempel har olje en verdi utover den verdien som skapes gjennom utvinningsprosessen.

Hensikten med en grunnrenteskatt er å skattlegge utnyttelsen av disse iboende, ofte naturgitte verdiene. Dette har også vært argumentet for den langvarige grunnrentebeskatningen av oljevirksomheten på norsk sokkel.

Konstruktiv

Alle vil skattlegge – men det er hverken klart hvordan det vil bli gjort – eller hvem som skal få skatteinntektene.

Venstres finanspolitiske talsmann, Abid Raja, er fornøyd med at Høyre og Frp i regjeringen nå er med på grunnrenteskatt. Hvorvidt pengene skal gå til stat eller kommune, har hverken regjeringen eller Venstre konkludert, ifølge Raja.

– Men som Venstre-mann vil jeg målbære at det er viktig at distriktene, der næringen er, får mesteparten skatteinntektene. Dette må ikke bli en ren statlig inntektskilde, sier Raja.

SVs næringspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes er blant SV-representantene som har foreslått en produksjonsskatt for oppdrettsnæringen – en avgift per kilo produsert fisk.

Fylkesnes mener dette er et bedre forslag enn det regjeringen svarer med.

– Regjeringen ønsker å være konstruktive, og det er bra, men jeg er veldig kritisk til forslag som gjør at de med de beste skattejuristene kan lure seg unna, sier Fylkesnes, og viser til at grunnrenteskatten etter regjeringens forslag skal være overskuddsbasert.

– Men fra å være avvisende til skattlegging, har regjeringen nå i alle fall byttet side. SVs mål er fortsatt en ubyråkratisk skatt som ingen kan snike seg unna, sier Fylkesnes.

Ikke mer skatt enn før

Børsfallet gjør ikke inntrykk på Fylkesnes heller:

– Det høres ut som panikk, og det vil i begrenset grad påvirke økonomien i selskapene. Dette er en næring som har hatt superprofitt veldig lenge, uten at samfunnet har tatt sin rettmessige andel. De har skapt sine verdier på fellesskapets eiendom, og fellesskapet har vist raushet og gitt næringen anledning til å komme på fote. Nå er de blant de rikeste i landet.

Om det hele ender med regjeringens eller SVs forslag, er det KrF som avgjør.

Næringskomiteens Steinar Reiten (KrF) sier at begge løsninger kan dekkes av KrFs program.

– Vi skal selvsagt se på regjeringens forslag og vurdere det opp mot forslaget til SV, sier Reiten.

Reiten poengterer at oppdrettsnæringen på flere områder har nytt godt av skattelettelser fra regjeringen og at det ikke er slik å forstå at skattetrykket nå vil øke.

– Men skatteletten blir kanskje ikke så stor som man hadde sett for seg, sier han. (Vilkår)

Vårens motorsykler
Geir Andreas Arnestad, daglig leder for AMD Motorsykler AS, viser frem vårens mest solgte motorsykler.
01:07
Publisert: