Før hummersesongen startet 1. oktober 2008 ble det innført nye og betydelig strengere regler i håp om å øke bestanden. Blant annet ble hummer med utvendig rogn totalfredet, det kom krav om fluktåpninger i teinene, sesongen ble kortet ned fra tre til to måneder og antall teiner per fritidsfisker ble halvert fra 20 til ti teiner.

Men det var ikke nok.

Flere fiskere og bedre utstyr

Havforskningsinstituttet slår i en fersk rapport til Fiskeridirektoratet fast at hummerbestanden i dag er enda svakere enn den var før de nye reglene kom i 2008. Årsaken til dette er primært at stadig flere fritidsfiskere tar del i dette fisket samtidig som redskapene er blitt langt mer effektive. Enkle treteiner er erstattet av teiner i stål som fisker langt bedre.

I 2008 var målet at de nye reglene skulle føre til at gjennomsnittsfangst økte til en hummer per ti teiner per døgn gjennom sesongen. Fasiten viser i dag en fangst på kun halvparten av dette. «Forvaltningsmålet satt i 2008 er ikke nådd. Det er en fare for at teknologisk utvikling kamuflerer en betydelig negativ utvikling i hummerbestanden. For å sikre et fremtidig bærekraftig fiskeri er det helt nødvendig med nye forvaltningstiltak», heter det i rapporten. 

– Vi er overbevist om at hummerbestanden har utviklet seg negativt gjennom de siste ti årene, sier hummerforsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet.

Han er hovedforfatter av rapporten som foreslår en rekke nye tiltak og begrensninger. Blant annet mener forskerne det må innføres krav om påmelding for alle som ønsker å fiske hummer.

– Det er helt essensielt for en bærekraftig forvaltning at vi får en oversikt over hvor mange som fisker og hvor mange teiner som står i sjøen, sier Ring Kleiven.

Videre foreslår forskerne fredning av all hummer som måler over 32–33 centimeter (34-35 centimeter nord for Stad). I dag er det kun minstemål. Forskerne mener videre det må komme krav om bomullstråd som går i oppløsning i teinene for å unngå såkalt spøkelsesfiske fra teiner som blir mistet samt at det samlede fisketrykket blir redusert med 30 prosent over tre år.

Nye regler kommer

Trond Ottemo, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, sier det om kort tid vil komme en høring basert på forskernes anbefalinger. Planen er at nye og strengere regler skal være innført før hummerfisket starter 1. oktober i år.

– Vi er enige med forskerne om at det er nødvendig å styrke vernet av hummerbestanden. Vi er også enige om at det må innføres en registreringsordning, sier Ottemo.

– Jeg ønsker foreløpig ikke være for bombastisk med hensyn til hva vi kommer til å foreslå i høringen, men skal vi redusere fisketrykket med 30 prosent på tre år, vil det nok bli vanskelig å komme utenom en ytterligere reduksjon i antall teiner per fritidsfisker, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Læreren som henter skoletrøtte hjemme
Øivind Bache (66) slet selv med skolegangen. Som bilfaglærer har han selv kjørt hjem til studentene for å hente elever som står i fare for å droppe ut tilbake til skolebenken. 13 av 14 elever fullførte fagbrevet.
03:25
Publisert: