Det skriver Fiskeribladet.

Aker BioMarine opplyser at brannen ble varslet klokken 8:36 i dag norsk tid, og at selskapet umiddelbart aktiverte respons-teamet.

– En av Aker BioMarines ansatte ved skipet ble røykeksponert, fraktet til sykehuset og tilstanden er god og stabil. Alle andre mannskap er i god behold. Brannmannskapet er om bord på skipet og jobber med å få kontroll over brannen, opplyser kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen i Aker BioMarine.

Kjøpt på tvangsauksjon

Aker BioMarine kjøpte krilltråleren på tvangsauksjon i april i fjor fra det konkursrammede selskapet Emerald Fisheries, eid av Stig Remøy.

Det mye omtalte tvangssalget ble gjennomført til en pris på 265 millioner kroner. Foreløpig har tråleren vært en kontinuerlig utgiftspost for Aker BioMarine med unntak av inntektene fra et fire ukers forskningstokt på krill i Sørishavet for Havforskningsinstituttet i år.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: