For første gang på 19 år har norske og utenlandske havforskere målt hvor mye krill det er i Antarktis. Forskerne anslår at det er 72 millioner tonn krill i fiskerisonen i Sørishavet. Det er ti millioner tonn mer enn ved forrige måling i 2000, og kan på sikt føre til større inntekter fra krillfiske.

– Vi har gjort ny beregning av biomassen av krill, som er på 72 millioner tonn. Det er et viktig tall for fremtidig forvaltning av krill. Det er stort potensial, sier toktleder og forsker Bjørn Krafft ved Havforskningsinstituttet.

Han dro i vinter med Norges nye forskningsskip «Kronprins Haakon» til fiskefeltene i Sørishavet. Sammen med forskere fra fire andre land undersøkte Krafft hvor stor bestanden av krill er.

I den første undersøkelsen i år 2000 anslo forskerne bestanden til 60 millioner tonn, mens de nye anslagene er på 72 millioner tonn.

Mat for pingviner

– Krillbestanden svinger fra år til år, så dette er en variasjon og ikke en økning. Vi må ha hyppigere målinger for å kunne se om bestanden øker, sier Krafft.

Krill er blant verdens største kilder til biomasse, og Aker BioMarine fisker krill for over én milliard kroner i året.
Krill er blant verdens største kilder til biomasse, og Aker BioMarine fisker krill for over én milliard kroner i året.

Det viktigste forskningstoktet viser er at fiske etter krill foregår på en bærekraftig måte, mener både forskere og krillfiskere. Krill er den viktigste maten til hval, sel, pingviner og flere fiskearter, og krillkvotene er derfor svært lave.

Kvotene har de siste 20 årene vært på rundt 600.000 tonn hvert år, vel én prosent av den totale biomassen. Bare halvparten av krillkvoten fiskes opp hvert år, der norske selskaper fanger rundt 150.000 tonn i året.

– Krillen i Antarktis er ifølge FN den marine fiskeressursen i verden som er minst utnyttet, sier Krafft.

Aker BioMarine fisker krill for over én milliard kroner i året og er svært fornøyd med resultatene fra forskningstoktet.

Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» utenfor King George Island i Antarktis.
Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» utenfor King George Island i Antarktis. (Foto: Oda Linnea Brekke Iden)

– Det betyr at krillnæringen høster en enda mindre andel av biomassen enn det vi har antatt. Det viser at «grunnmuren» til krillfiskeriet er i god stand. Det er svært positivt for et selskap som oss, som er opptatt av bærekraft i fiskeriet, sier bærekraftsdirektør Runa Haug Khoury i Aker BioMarine.

Ledelsen i Aker BioMarine er fornøyd med at forskerne mener fiske etter krill er bærekraftig. Her på kaia i Tromsø. Fra venstre administrerende direktør Matts Johansen, direktør for bærekraft, Runa Haug Khoury, og kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes.
Ledelsen i Aker BioMarine er fornøyd med at forskerne mener fiske etter krill er bærekraftig. Her på kaia i Tromsø. Fra venstre administrerende direktør Matts Johansen, direktør for bærekraft, Runa Haug Khoury, og kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes. (Foto: Marius Fiskum)

Kan mangedoble fiske

Krill har store mengder omega-3 og brukes i helsekost, dyremat og laksefôr.

– Det er viktig å påpeke at kvotene forblir som de er. Aker BioMarine har vekstambisjoner, men det er fortsatt rom for vekst innenfor eksisterende kvoter, sier Khoury.

FN mener kvoter på inntil ti prosent av fiskebestanden er bærekraftig fiske. Forskerne har tidligere anslått at det er mulig å fiske 5,3 millioner tonn krill i året uten at det går utover fisk og dyreliv.

Det er mer enn en tidobling av årets fiske på 300.000 tonn. Reguleringsgruppen for fiske i Antarktis, CCAMLR, skal i oktober gjøre nye anslag for såkalte teoretiske kvoter for maksimalt fiske.

– Det er stort potensial, sier Krafft.

Norske selskaper solgte krillprodukter for rundt 1,5 milliarder kroner i fjor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.