Mattilsynet har anmeldt Lerøy Seafood-selskapet Lerøy Midt og Måsøval Fiskoppdrett til politiet for «alvorlig manglende fiskevelferd» på oppdrettslokaliteter i Frøya.

Det fremgår av en melding fra Mattilsynet tirsdag, melder TDN Finans.

Tilsynet anmeldte Måsøval den 11. oktober og Lerøy Midt den 31. oktober.

 All fisk er nå slaktet ved begge anleggene, og aktørene må vente til våren før de kan sette ut ny oppdrettslaks.

Det bekrefter regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet overfor DN.

Hvor store mengder laks dette dreier seg om, kan han foreløpig ikke svare nøyaktig på. 

- Det gjelder et vanlig utsett, og vi snakker fort om en million fisk, sier regiondirektøren.

Må redusere bestanden

Begge de aktuelle anlegge må imidlertid belage seg på å sette ut langt mindre fiskebestander enn hva de hadde da Mattilsynet grep inn.

- Vi har tidligere pålagt selskapene en halvering av den mengden fisk de kan sette ut på de aktuelle områdene og lokalitetene nettopp for at de skal tilpasse systemer, internkontroll og driftsrutiner for å forbedre og unngå lignende situasjoner fremover, sier Røthe Knutsen.

- Kan det være aktuelt å gjøre denne gangen også?

- Det har vi allerede gjort. Det betyr at de kan sette ut vesentlig mindre fisk neste gang de setter ut fisk, bekrefter regiondirektøren.

Men før det skjer, skal anleggene vaskes, desinifiseres og stå tomme uten oppdrettaktivitet en periode - trolig frem til våren, anslår Røthe Knutsen.

- Det er en ganske betydelig økonomisk ulempe for selskapene, bekrefter han.

Anmeldt tidligere

Lerøy Midt ble også anmeldt høsten 2015 for tilsvarende forhold i et anlegg på Nordmøre.

Les mer:  Må slakte 3,7 mill laks dnPlus

Mye tyder på at situasjonen er mer alvorlig denne gangen.

- Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier Røthe Knutsen i Mattilsynet.

Han legger til at det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men at andre selskap likevel har klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte.

Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood. Foto: Gunnar Blöndal
Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood. Foto: Gunnar Blöndal (Foto: Gunnar Blöndal)

Slaktet i september

Administrerende direktør Henning Beltestad i Lerøy Seafood sier i en sms til DN at selskapet nå vil svare Mattilsynet direkte innenfor de fristene som er gitt.

«I svaret vil selskapet kommentere påstander om selskapets drift, og svare på spørsmål som er stilt, på en forsvarlig måte. Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon», skriver Beltestad.

Han utdyper at fisken ved det aktuelle anlegget ble høstet i september «med noe lave snittvekter» og følgelig noe høyere kostnad enn normalt.

«Dette er hensyntatt i resultatene for tredje kvartal», forklarer Lerøy-sjefen.

Les også:  Lerøy lover bedre årsslutt

Taper «titalls millioner»

Daglig leder Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett opplyser at 180.000 fisk døde eller ble avlivet og destruert i perioden mellom 1. og 16. september som følge av Mattilsynets oppfølging.

- Økonomi blir underordnet fiskevelferd i en slik situasjon. Jeg kan imidlertid bekrefte at dårlig fiskevelferd også er dårlig økonomi, i dette tilfellet mange titalls millioner for Måsøval, skriver Rønning i en epost til DN.

Han forklarer at selskapet har drevet med lakseoppdrett i 43 år uten lignende hendelser tidligere.

Det er tragisk og sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved Måsøvals lokalitet, mener den daglige lederen.

- Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, sier Rønning.

Nytt utsett er planlagt i mars neste år, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.