Sosiale medier flommer over av bilder av glade laksefiskere med mindre glade lakser. For årets laksefiske har startet rekordsterkt i sør.

Fangststatistikken viser blant annet at fangstene i Mandalselva og i Tovdalselva ved Kristiansand er mer en tredoblet – og mer enn doblet i Otra.

Også i Trøndelagselvene er innsiget trolig rekordhøyt, men vanntemperaturen er såpass lav at det er for tidlig å si om det blir rekordfangster også der.

1. Er dette et signal om at villaksbestandene generelt vokser?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Men jeg tenker vi i dag skal heise flagget til topps og fryde oss over at det viktige kalkingsarbeidet som er gjort gjennom mange år i de laksetomme elvene i sør nå for alvor ser ut til å gi gode resultater. 

2. Er det litt tilfeldig at fangstene i år er så gode helt i starten av sesongen?

–Det er i alle fall klare signaler om at tilbakevandringen til elvene skjer litt tidligere enn normalt i år. Det betyr at det er flere laks som har kommet opp i elvene. Det er ikke lett å si hvorfor det er slik, men god vannføring er nok et viktig element. Så vet vi at det er de store laksene som kommer først, og i fjor var det et godt år for mellomstor laks. Det skulle indikere et godt år i år for storlaks over syv kilo, og det ser ut til å slå til. Det er allerede tatt flere laks over 20 kilo i Namsen og også i Gaula og Orkla er det tatt mye stor laks.

3. Er det en fare for at ivrige fiskere tar livet av en for stor andel av laksen som kommer til elvene nå?

– Vi hadde jo en situasjon for noen år siden der en rekordgod sesongstart særlig i Gaula gjorde at for mange laks ble avlivet. Både der og i Orkla har de lært og har strenge kvoter med utsetting av all storlaks for ikke å beskatte bestandene for mye. Og jeg vil mane til edruelighet også i sør. Fiskerne kan godt ta ut noen fine matfisk tidlig i sesongen, men det er avgjørende at det er nok gytefisk igjen i elvene til høsten.

Laksesesongen har startet med rekordfangster i sør. Denne laksen på fem kilo ble tatt i sone 3 i Tovdalselva nordøst for Kristiansand denne uken.
Laksesesongen har startet med rekordfangster i sør. Denne laksen på fem kilo ble tatt i sone 3 i Tovdalselva nordøst for Kristiansand denne uken. (Foto: Harald Berglihn)

4. I nord er det ikke like mye å glede seg over?

–Nei, der er det vel snarere tidenes isfiskesesong. Så der freder vel laksen seg selv akkurat nå på grunn av den svært sene våren. Det er nok mange som har planlagt fisketur til Finnmark i juni og juli som ikke får den opplevelsen de hadde håpet på. Men dette er en del av de naturlige svingningene som vi bare må leve med. 

5. Kan vi generelt si at utsiktene for villaksen er blitt bedre?

–Nei, dessverre kan vi ikke det. Lakselussituasjonen er like ille som før. Det rømmer fortsatt altfor mange oppdrettslaks og det er bevist at den rømte fisken fører til genetiske endringer i villaksbestandene. Så er det også krevende forhold ute i havet for den lille laksen, altså smolten, som kommer ut fra elvene om våren. Men hvis den unngår lakselusangrep, vil en større andel returnere til elvene året etter. Så potensialet er der om vi bare klarer å få bukt med lus og rømming. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: