Rekordstart på laksesesongen i sør

Laksefiskerne kan glede seg over rekordstore mengder villaks i elvene i sør. – Men de bør ha is i magen og sørge for at det er nok gytefisk igjen i elvene, mener generalsekretær i Norske lakseelver, Torfinn Evensen.

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, her avbildet i Tovdalselva ved Kristiansand, fryder seg over rekordfangster i elvene i Sør-Norge. men oppfordrer samtidig laksefiskerne til edruelighet. Foto: Anders Martinsen
Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, her avbildet i Tovdalselva ved Kristiansand, fryder seg over rekordfangster i elvene i Sør-Norge. men oppfordrer samtidig laksefiskerne til edruelighet. Foto: Anders Martinsen
Publisert 8. June 2017, kl. 18.45Oppdatert 8. June 2017, kl. 18.45