Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap slaktet langt mindre fisk, men tjente bedre, i Norge i fjor.

Ifølge selskapets kvartalsvise oppdatering, der det offentliggjør et knippe nøkkeltall for investorer og analytikere, slaktet selskapet bare 39.500 tonn i Norge, mens analytikerne TDN Finans og SME Direkt hadde snakket med på forhånd, regnet med en slakt på 45.000 tonn. 

Driftsresultat per kilo laks i Norge var på rundt 2,50 euro, og dermed høyere enn analytikernes anslag på 2,33 euro.

Resultat som ventet

Totalt sett fikk selskapet et såkalt operasjonelt driftsresultat, altså før justeringer for verdiendringer på fisken - eller "biomassen" - på 196 millioner euro, akkurat det samme som analytikerne hadde regnet med.

Totalt slaktevolum var 78.500 tonn, under forventningen på 83.000 tonn. Marine Harvest slaktet 18.500 tonn i Skottland, 9.500 tonn i Canada, 7.500 tonn i Chile og 3.500 tonn i Irland.

I Chile var driftsresultatet på rundt 1,45 euro per kilo laks, mot ventet 1,03, men også i Skottland og Canada var resultatene langt sterkere enn analytikerne hadde regnet med.

I sin oppdatering - som kommer før den fulle kvartalsrapporten fra selskapet, oppgir Marine Harvest også tallene for netto rentebærende gjeld. Den var på rundt 555 millioner euro ved utgangen av andre kvartal.(Vilkår)