Det er vel 20 år siden lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Lærdalselva i Sognefjorden. Siden har det vært arbeidet hardt for å bli kvitt parasitten samt bygge opp igjen lakse- og sjøørretstammene i elven.

Men mandag morgen skjedde det som ikke skulle skje. Selv om Østfold Energi, Lærdal kommune og Lærdal Elveeigarlag har en avtale om en minstevannføring på ti kubikkmeter vann i sekundet, reduserte Østfold Energi i løpet av en time mengden fra 11,3 til 6,9 kubikkmeter.

Begynte å grine

Det var rettighetshaver Mark Brooks som tilfeldigvis oppdaget at elven sank rekordraskt.

–Hjortejakten har startet og jeg var veldig tidlig oppe, satt og hørte på suset fra elven før alt plutselig ble helt stille. Elva var redusert til en sildrebekk, og jeg så yngelen ligge på land og sprelle. I hele elven er det lagt opp til oppvekstområder basert på minimum ti kubikk vann, sier han.

–Massevis av kiler og kanaler ble tørrlagt og tusenvis av yngel av laks og sjøørret fra tre årsklasser er død. Det er helt utilgivelig og miljøkriminalitet på sitt verste. Jeg begynte faktisk å grine, sier han.

Det tok bare en drøy time før vannføringen var oppe i over ti kubikk igjen.

–Og da ble all den døde yngelen spylt ned elven. Hadde jeg ikke vært så tidlig oppe, ville dette aldri blitt oppdaget, mener Brooks som varsler politianmeldelse av Østfold Energi.

Mark Brooks, en av rettighetshaverne i Lærdalselva, sier han begynte å grine da han så all den døde yngelen langs elvebredden mandag morgen.
Mark Brooks, en av rettighetshaverne i Lærdalselva, sier han begynte å grine da han så all den døde yngelen langs elvebredden mandag morgen. (Foto: Privat)

Beklager dypt

Østfold Energi sendte tirsdag ut en pressemelding der selskapet sier det ser alvorlig på denne hendelsen og vil igangsette en intern granskning.

– At vannføringen i en kort periode har vært lavere enn vi har i avtalen med kommunen og elveeierlaget er noe selskapet beklager dypt. Vi har vært i kontakt med de berørte avtalepartene og har sendt en kortfattet foreløpig redegjørelse til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) der vi redegjør hvilke tiltak vi har iverksatt for å finne ut av hva som har skjedd. Nå må vi avdekke hvordan dette har skjedd, og hvilke tiltak vi kan iverksette for at ikke det skal skje igjen, skriver administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi i pressemeldingen.

Seniorrådgiver Jan Henning L'Abée-Lund i NVE ble informert om saken mandag.

–Dette er en kjedelig sak som har rammet et veldig spesielt vassdrag. Vi følger dette opp og vil be Østfold Energi om en redegjørelse, sier han.(Vilkår)

Nå kan du operere inn nøkkel og boardingkort i huden
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: