Regjeringen foreslo onsdag morgen en 40 prosent grunnrenteskatt på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Skatteinntektene anslås til opp mot 3,8 milliarder kroner årlig, og det er de fem største selskapene som må punge ut for to tredje deler av skatteregningen.

Eierne bak giganter som Mowi, Salmar, Lerøy og Grieg Seafood har lakseverdier på børs for mange milliarder kroner, og måtte se sine verdier stupe gjennom dagen.

Slik endte det:

  • Salmar-aksjen stupte 30 prosent.
  • Sjømatselskapet Grieg Seafood falt 26 prosent.
  • Oppdrettsselskapet Austevoll Seafood falt 21 prosent.
  • Oppdrettsselskapet Måsøval falt 22 prosent.
  • Mowi falt 18 prosent.
  • Lerøy Seafood er ned 27 prosent.

Til sammen ble verdier for over 50 milliarder kroner barbert vekk siden tirsdagens sluttkurs – fordelt på oppdrettsselskapene Salmar, Mowi, Austevoll, Grieg, Måsøval og Lerøy.

Sammenlignet med det regjeringen skal ta inn av økte skatter fra oppdrettsselskapene, er dagens verdifall for selskapene på Oslo Børs formidabelt.

Verdifall på milliarder

For Møgster-familien, som er største eier i Austevoll Seafood gjennom Laco as med drøyt halvparten av aksjene, ble over to milliarder i verdier barbert vekk.

For Grieg-familien, som er største eier i Grieg Seafood med halvparten av aksjene, ble tapet på rundt 1,4 milliarder kroner. John Fredriksen, som er største eier i oppdrettsselskapet Mowi gjennom sitt Geveran Trading, endte dagen med et papirtap på om lag 2,4 milliarder.

Gustav Magnar Witzøe (29), som gjennom selskapet Kverva er største eier i oppdrettsselskapet Salmar, endte på sin side med et papirtap på rundt 9,9 milliarder kroner etter krakket i Salmar-aksjen. Samlet forduftet altså om lag 16 milliarder kroner i børsverdier for de fire storeierne.

Oppdrett er Norges nest største eksportnæring, og Norge er verdensledende på området. På børs har også sjømat blitt en stadig viktigere bransje, hvor sjømatindeksen Oslo Seafood Index har hatt en avkastning på 945 prosent det seneste tiåret, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 26,4 prosent.

Sjømatindeksen falt over 20 prosent gjennom handelsdagen etter fremleggelsen av skatteforslaget til Støre-regjeringen.

Tidenes høyeste laksepriser har sendt oppdrettsaksjene til himmels, og flere av de største lakseaksjene er blitt handlet til historiske toppnivåer siden nyttår.

Spår resultatfall

Fearnley Securities melder at det ser 30 til 50 prosent nedside i resultat per aksje i 2023, ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

Lakseoppdretterne med større andel av volumer i Norge, for eksempel Salmar og Lerøy Seafood, vil se større utslag i resultat per aksje enn for eksempel Mowi, skriver meglerhuset.

Bakkafrost er den eneste lakseoppdretteren uten volum i Norge, og vil derfor ikke bli påvirket av grunnrenteskatten, poengterer meglerhuset.

Pareto Securities anslår resultat per aksje for Mowi, Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood vil nedjusteres med 15 til 30 prosent.

– Vi vil komme tilbake med oppdaterte estimater med mer klarhet rundt hvordan skatten vil bli innført, men beste gjetning er en reduksjon på 15–30 prosent i EPS blant selskapene nedenfor, skriver meglerhuset.

Paretos henviser til en tabell som viser at 59 prosent av driftsresultatet til Mowi kommer fra opprettvirksomhet i Norge, 93 prosent av driftsresultatet til Salmar (uten NRS/NTS), 80 prosent av driftsresultatet til Lerøy Seafood Group, og 85 prosent til Grieg Seafood.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.