2018-sesongen ble den dårligste siden tellingene startet i 1952. Kun 37.000 laks ble fanget i de skotske elvene, mot godt over 100.000 så sent som i 2010. Til tross for at over 90 prosent av laksen som fanges, slippes ut igjen, går det mot full kollaps for den skotske villaksen.

Bekymret

I River Tweed, som normalt kan vise til de beste tallene, har fangsten falt fra 23.000 fisk i 2010 til 5510 i fjor, skriver den britiske avisen The Guardian.

Konsekvensene er dramatiske for både grunneiere langs elvene og hotellnæringen som huser sportsfiskerne. Fiskekortprisene er blitt mer enn halvert i en rekke elver, melder avisen. Også vårfisket i år (i Skottland starter laksefisket gjerne i februar) er elendig i de fleste elvene.

Alt tyder på at hovedårsaken til de lave fangstene er at laksen sliter med å finne mat – og dermed overleve – i havet. For antall smolt som drar til havs fra elvene er ikke blitt redusert. Organisasjonen River Tweed Commission anslår at kun rundt én prosent av smolten kommer tilbake fra havet. Økt konkurranse om maten og høyere vanntemperatur som følge av endringer i klimaet antydes som hovedårsak.

– Dette er definitivt ikke lystelig lesning, nei, sier fagsjef Erik Sterud i grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver etter å ha lest The Guardian-artikkelen.

– Det er jo sjøoverlevelsen som er den store utfordringen for laksen. Og i den grad norsk villaks bruker de samme beiteområdene som den skotske, høres ikke dette bra ut, sier han.

Vil ikke svartmale

Peder Fiske er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) og er medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Han viser til en artikkel signert både norske, skotske og amerikanske forskere fra år 2000 som fant god samvariasjon mellom gjenfangstene av merket fisk i Figgjo i Rogaland og elven North Esk i Skottland.

Peder Fiske er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina).
Peder Fiske er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina). (Foto: Nina)

– Det tyder på at fisken fra disse to elvene beiter i de samme områdene i havet. Men vi har ikke kikket på denne samvariasjonen siden, så vi vet ikke om den fortsatt er gyldig, sier Fiske, og legger til at laksen som gyter i elvene lenger nord, trolig har andre beiteområder enn den skotske laksen. Han understreker at det er for tidlig å si noe om hvordan innsiget av laks blir til norske elver i år. Fiskesesongen starter i de fleste norske elvene 1. juni.

– Men kan innsiget bli like dramatisk dårlig som i Skottland?

– Vi er litt skeptiske til å svartmale situasjonen. Riktignok var laksefangstene lave i mange elver i fjor, men det kan ha sammenheng med en uvanlig tørr og varm sommer. Tellinger i fjor høst viste også et ganske høyt innsig av smålaks, noe som kan indikere at det blir et ok år for mellomlaks i år, ettersom det er en ganske høy samvariasjon mellom innsiget av smålaks ett år og mellomlaks året etter. Vi har også tall fra vår forskning i Ims i Rogaland der overlevelsen i fjor ikke var høy, men heller ikke spesielt lav. Så i sum har vi foreløpig ingen indikasjoner på at 2019-innsiget til elvene blir spesielt dårlig, sier Peder Fiske.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.