Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning Nina) og Havforskningsinstituttet (HI).

De nasjonale laksevassdragene er gitt en spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep.