–Det har vært en lang prosess. Først skulle vi skaffe kunder, så få en opsjon på kjøp av fabrikken, finne investorer og så få på plass finansieringen. Selv om det er mange flott festtaler om at fisk er den nye oljen, er det ikke bare bare å skulle låne 60–70 millioner kroner for å starte fiskeforedling i en liten kommune i Finnmark.