– Jeg hadde nettopp et møte i Hirtshals med borgermesteren som mente Norge fremstår som en bananrepublikk i denne saken.

Administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line Gruppen er oppgitt over hvordan norske myndigheter, med fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i spissen, har behandlet milliardprosjektet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). (Foto: Melisa Fajkovic)

I starten fikk selskapet, som slakter oppdrettslaks om bord og frakter den direkte til mottaksanlegg i Hirtshals i Danmark, både applaus for ideen og millioner i statlig støtte. Da Nesvik etterfulgte Per Sandberg som minister, kom kravet om at all produksjonsfisk, det vil si fisk med sår eller misdannelser, av hensyn til omdømmet til norsk fisk måtte sorteres innenlands, noe som ville sette en stopper for Hav Line og skipet «Norwegian Gannet».

Håper på dispensasjon

Gjennom høsten fortsatte disputten, som endte med at Hav Line fikk støtte fra tingretten i Bergen og dermed kunne starte virksomheten fra nyttår. Men så kom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med utkast til ny forskrift som ble endelig gjeldende fra fredag 26. april. Der står det at «oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum».

– Da må vel dere stanse all virksomhet umiddelbart?

– Det gjenstår å se. Staten har anket avgjørelsen i tingretten og vi er i en dialog med departementet med sikte på å få en dispensasjon frem til den saken er endelig avgjort. Vi oppfatter at NFD har forståelse for at der bør finnes ryddige og i hvert fall midlertidige ordninger som ivaretar de forpliktelser og oppdrag Hav Line har, sier Carl-Erik Arnesen.

Siden nyttår har skipet slaktet vel 7000 tonn oppdrettslaks fra 12 lokaliteter.

– NFD er også kjent med våre synspunkter knyttet til selve forskriftsendringen, herunder at endringen ikke har hjemmel i Matloven samt strider mot Norges forpliktelser under EØS-avtalen. Hav Line har fortsatt troen på dialog, og at fornuftige løsninger kan finnes som sikrer den fortsatte gjennomføringen av et stort innovasjons- og miljøprosjekt for næringen, sier han.

Et miljøprosjekt

Arnesen sier prosjektet er sterkt etterspurt av politikere, lokalmiljøer og næringen selv.

– «Norwegian Gannet» hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Prosjektet er utsatt for skremselspropaganda fra selskapets konkurrenter. Nå kan det se ut til at skremselspropagandaen har fått gjennomslag i regjeringen, sier han.

– Vi vil ikke komme i nærheten av å nå målene våre for hverken klima, miljø eller vekst uten å tenke nytt og gjøre ting annerledes. Alvorlige ulykker med utenlandske vogntog og flaskehalsproblematikken på veiene viser gang på gang at noe må gjøres. Og det er nettopp det «Norwegian Gannet» har gjort. Skipet fjerner 150 trailere fra veien hver eneste uke. Totalt vil CO2-utslippene halveres sammenlignet med dagens praksis, sier Arnesen.

– Dessuten har Nofima, et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt, dokumentert at prosjektet er et stort løft for dyrevelferden. NFDs valg om å stramme til en regel fra 80-tallet gjennom sin forskriftsendring, er basert på rene spekulasjoner og skremselspropaganda. Det finnes ikke dokumentasjon på risikoen for omdømmetap. Tvert imot begrenser slike tilstramminger mulighetene for innovasjon og en bedring av både kvalitet og fiskevelferd, legger han til.

Fiskeriministeren svarer

Fiskeriminister Harald T. Nesvik avviser at han er ute etter «Norwegian Gannet».

– Jeg er for innovasjon og nytenking i sjømatnæringen. Jeg er også opptatt av sikre at regelverket vårt for kvalitet og omdømme etterleves. Når det gjelder forskriftsendringen, så vil jeg minne om at det er en presisering av allerede gjeldende sorteringskrav. Jeg er ikke ute etter å stanse «Norwegian Gannet». Selskapet står fritt til å operere, men de må forholde seg til gjeldende krav på lik linje med alle aktører. Reglene for fiskekvalitet skal ivareta kvalitet og norsk omdømme, og enhver slaktebåt må forholde seg til dette. Den konkrete saken med Hav Line er for øvrig fortsatt til behandling i departementet, sier Nesvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.