– Fiskerikriminalitet er en av de tingene ser på som en særlig trussel innen økonomisk kriminalitet. I tillegg er det ofte også samtidig miljøkriminalitet, sier Pål K. Lønseth, som nylig tok over som ny toppsjef i Økokrim.

Sammen med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og seniorrådgiver Eve de Coning møter han DN utenfor Økokrims lokaler i Oslo sentrum. Lønseth mener at det er viktig å koble ulike fagmiljøer sammen.

– Dermed kan vi styrke vår etterretningskapasitet, og enda bedre forstå hva som skjer innen dette området.

Han tror at det foregår lovbrudd både innen tradisjonell fiskerier og lakseoppdrett.

– At noen driver ulovlig er konkurransevridende, så vi regner med at bedre kontroll blir tatt godt imot av den seriøse delen av bransjen, sier han.

– Vi vet ikke hva vi ikke vet

Juristen Eve de Coning har i flere år jobbet som fiskeriliaison både i Kripos og Interpol.

– Fiskekrim er et alvorlig problem, også i Norge. Den største utfordringen er at vi ikke vet hva vi ikke vet. Vi må ha mer kunnskap, sier hun.

Utfordringene går blant annet på underrapportering av fangster og generell økonomisk kriminalitet som hvitvasking.

– Fiskerinæringen er globalisert med en kompleks og lite oversiktlig produksjons- og verdikjede. Varer, arbeidstagere og penger krysser Norges grenser i stadig større volum, skrev Økokrim i sin årlige rapport for trusselvurdering i april. Om lakseoppdrett skriver de blant annet om utfordringer med fiskevelferd, og at aktører kan underrapportere lakselusnivåer for å unngå tidligere utslakting av fisk.

– Er fiskerinæringen verre enn andre næringer?

– Jeg tror ikke det er noen grunn til å si det, men fiskerinæringen har en del særegenheter som gjør at det er litt vanskeligere å få grep med problemstillingene her enn andre steder. Det er en global næring, og det kan være vanskelig å få kontroll med hvor mye som blir landet og omsatt, sier de Coning.

– Har politiet svak kompetanse på området?

– Nei, men det er behov for tverrfaglig samarbeid for å få en enda bedre oversikt over kriminaliteten i næringen.

Flere har påpekt svakheter

Riksrevisjonen har flere ganger kritisert måten fiskerikontrollen i dag er organisert på, og at salgslagenes og Fiskeridirektoratets kontroller er for få og forutsigbare.

I november 2019 leverte det såkalte Fiskerikontrollutvalget ledet av Nofima-direktør Magnar Pedersen sin utredning (NOU 2019:21) til regjeringen. Her ble det vist til en undersøkelse blant flere hundre aktører i fiskerinæringen, hvor de fleste svarte at de tror det er noe sannsynlig at det foregår feilrapportering av fangster.

– Til tross for at disse undersøkelsene indikerer at underrapportering skjer, avdekker kontrollmyndighetene få alvorlige lovbrudd. Fiskeridirektoratet har selv erkjent at dagens ressurskontroll ikke gir tilstrekkelig trygghet for at fiskerilovgivningen etterleves, skrev utvalget.

De foreslo en rekke endringer, både innen teknologi, regelverk og organisering av kontrollene. Så langt er det ikke skjedd noen vesentlige endringer.

Det er ikke tallfestet hvor mye fiskerkrim det kan være i Norge, men det kan være store tall. Norges sjømateksport er på rundt 100 milliarder kroner i året, fordelt på omtrent to tredel laks og ørret og en tredel villfanget fisk og sjømat.

Tidligere i år rullet Økokrim opp et nettverk som er tiltalt for ulovlig fiske og svartsalg av kongekrabbe over flere år. Overfiske blant fisketurister er et annet område med mange saker det siste året.

– Begynner med ett steg

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener at de ved dette samarbeidet følger opp en oppfordringen fra Fiskerikontrollutvalget.

– Det er viktig med enda sterkere samarbeid mellom ulike offentlige aktører. Vi kommer til å ha veldig fokus på å bekjempe fiskerikriminalitet fremover, og vil ta flere grep.

Fiskeriministeren sier at han «langs hele kysten snakker folk som sier at det jukses».

– De jeg snakker med ønsker seg enda sterkere tiltak for å slå ned på det.

– Det er omfattende arbeid. Er det nok at dere flytter over en jurist fra departementet til Økokrim?

– For å sitere et kinesisk ordtak, selv den lengste reisen begynner med ett steg. Vi beveger oss i riktig retning, og setter pris på at noe av det første den nye Økokrim-sjefen gjør er å forsøke og bekjempe fiskekrim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.