Norge har deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass en bindende internasjonal avtale i kampen mot ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statssekretær Tone Skogen (H) i Utenriksdepartementet er vertskap når fiskeriministre fra over 50 land mandag møtes i Oslo.

– Ulovlig fiske er en trussel mot fiskeribestandene og mot miljøet. Gjennom et sterkere internasjonalt samarbeid kan vi lykkes med å få bukt med problemet, sier Sandberg til NTB.

Avtale på plass

Ulovlig fiske er en omfattende, grenseoverskridende utfordring. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har estimert verdien av ulovlig fangst til over 190 milliarder kroner årlig, eller om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.

Mandagens møte er det første etter at en avtale om havnestatskontroll trådte i kraft for ett år siden. Avtalen, som ble fremforhandlet av FAO, skal forebygge og hindre ulovlig fiske og har i dag 47 parter, blant dem EU.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en bindende, global avtale. Den bidrar blant annet til å stenge havner for svartelistede fartøyer, opplyser Sandberg.

Internasjonal kriminalitet

I pressen er det ulovlig fiske kombinert med internasjonal kriminalitet som har fått mest oppmerksomhet de siste årene. Ifølge Norad skjer slikt fiske ofte i ledtog med organiserte kriminelle nettverk, gjerne kombinert med menneskehandel og slaveri.

Det er også funnet tilknytninger til korrupsjon, kapitalflukt og narkotikahandel i forbindelse med ulovlig fiske.

Fisk som er fanget ulovlig, fraktes ofte langt fra stedet der den er fisket og ender opp i havner der lokale myndigheter ikke har kunnskap om forvaltningen av fisken. Dermed har de heller ingen mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.

Norge regnes blant de landene som er kommet lengst i bekjempelsen av fiskerikriminalitet. I 2013 inngikk Norad et samarbeid med Interpol for å styrke innsatsen mot ulovlig fiske.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: