Om lag 26.000 nordmenn starter jakten på havets kardinal mandag og trekker hummerteinene for første gang i år. Det skjer akkompagnert av et nytt og strengere regelverk for fisket. 13. september bestemte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at det fra i år blant annet kun er tillatt å fange hummer som måler mellom 25 og 32 centimeter mellom Lindesnes og svenskegrensen. All hummer som måler over 32 centimeter er fredet. Nytt av året er også at alle som skal fiske hummer, må registrere seg.

De nye reglene er helt i tråd med anbefalingene fra forskerne ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon ved Flødevigen ved Arendal.

1. Hva tenkte du da meldingen fra fiskeriministeren kom?

– Da tenkte jeg at det er veldig inspirerende at den kunnskapen vi har generert gjennom ti år blir brukt direkte inn i forvaltningen. Og så feiret jeg med et glass god rødvin. Vi har siden 2007 kartlagt hvor stort fritidsfisket etter hummer har vært, vi har dokumentert at dette fisket har økt betydelig og vi har også produserte flere vitenskapelige artikler basert på denne forskningen.

2. Hvilken regelendring er etter din mening den viktigste?

– Om du tenker på den umiddelbare effekten, så er det helt klart innføringen av et maksmål på 32 centimeter. For de store hummerne er veldig viktige for rekrutteringen. Men om en tenker på litt lengre sikt i prosessen med å modernisere hele forvaltningen av hummeren, er det kravet om påmeldingen. Det vil gi oss et helt nytt verktøy. Vi vil i mindre grad famle i blinde og vil kunne ta direkte kontakt med de fiskerne vi ønsker for å få et representativt utvalg for beregning av fangstene.

3. Når vi vil kunne se effekter av de nye reglene?

– Målet er at andelen stor hummer over 32 centimeter vil øke og at det vil gi flere hummerlarver og større årsklasser i fremtiden. Men det vil ta tid, for hummeren bruker omtrent syv år fra egg til den når minstemålet på 25 centimeter.

4. Vet vi hvor mange nordmenn som fisker hummer?

– Nei, så langt har vi ikke hatt noe system for å vite det. Men nå som alle må registrere seg, får vi endelig den kunnskapen. Fredag meldte Fiskeridirektoratet at 26.000 personer hadde registrert seg. De aller fleste av disse er fritidsfiskere.

5. Fisker du selv hummer eller får du nok av jakten på kardinalene i jobben resten av året?

– Jeg har faktisk fisket hummer enkelte år, men i år står jeg over og rømmer til fjells på høstferie. (Vilkår)

Fikk kansellert flyet fem ganger
William Turner skulle fly til London for å se fotballkamp, men Ryanair kansellerte fem av hans flyavganger.
00:46
Publisert: