Det er ni år siden fiskerimyndighetene innførte strengere regler for hummerfisket i håp om å bygge opp igjen den hardt pressede bestanden til gamle høyder.

Det har ikke skjedd. Forskerne ved Havforskningsinstituttet har blant annet dokumentert at antall teiner i sjøen har økt betydelig fordi stadig flere privatpersoner har begynt å fiske hummer. Det er dermed rimelig å anta at den potensielt positive effekten av reguleringene som kom i 2008, rett og slett er blitt fisket opp.

Maksmål og slutt på fritt fiske

Drøyt to uker før årets hummerfiske starter 1. oktober, strammer fiskeriminister Per Sandberg (Frp) inn reglene i tråd med tilrådningene som kom fra Fiskeridirektoratet i juli.

– Vi må ha kunnskap og regulering som gjør at bestanden kan komme opp på de nivåene vi ønsker. Det betyr at vi må ha strengere regler. Fra i år blir det blant annet en obligatorisk påmeldingsordning slik at vi har mulighet til å måle fisketrykket. Vi må bare erkjenne at vi ikke kan ha fritt fiske etter hummer lenger, sier Sandberg.

– Og så blir det et maksimalmål på 32 centimeter, i første omgang langs Skagerrak-kysten. Vi vet at det er de store hummerne som bidrar mest til rekrutteringen, sier han.

Skagerrakkysten er definert som kysten fra svenskegrensen til Lindesnes. Sandberg sier det senere trolig også vil bli innført et maksimalmål også på Sørvest- og Vestlandet.

Fra i år blir det dermed i sør kun lovlig å fange hummer mellom minstemålet på 25 centimeter og maksimalmålet på 32 centimeter målt fra ytterst på pannespydet til ytterst på hummerens midterste haleflaps.

Slutt på søndagsforbud

Sandberg innfører også forbud mot å sette garn grunnere enn 25 meter fra 1. juni til 15. august langs Skagerrak-kysten. Dette er både av hensyn til hummeren, men også for å verne om kysttorsken i dette området. Samtidig opphever han forbudet mot å sette krabbeteiner grunnere enn 25 meter hele året. Forskerne har nemlig kommet til at det aller meste av hummeren kommer seg ut av krabbeteinene gjennom den påbudte fluktåpningen på 80 millimeter.

– Hva med krav om biologisk nedbrytbar tråd i teinene for å unngå såkalt spøkelsesfiske med teiner som går tapt under fisket?

– Det kravet kommer, men trolig ikke før neste år, sier Sandberg.

– Og så opphever du forbudet mot å sette eller trekke teiner på søndager?

– Ja, det er visst en regel som ble stående igjen i forrige runde, så det forbudet blir nå historie.

– Fiskeridirektoratet skriver i sin tilrådning at reguleringene ikke er tilstrekkelig dersom hummerbestanden skal bygges opp? Kan det også komme ytterligere begrensninger i antall teiner per fisker eller innkorting av fisketiden?

– Det kommer ikke mer i denne omgang, og vi får håpe og tro at de nye reglene vil gi resultater. Så får vi eventuelt komme tilbake til strengere regler om dette ikke er nok, sier Sandberg.(Vilkår)

En formel 1-bil for gaten
Sjekk ut Mercedes' første hyperbil, Project One som virkelig er et råskinn.
00:54
Publisert: