Regjeringen la i dag frem pliktmeldingen, og foreslår i den å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Lerøy ville kunne tjene på nye regler for torskekvoter.

– Dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group asa sine datterselskaper Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Forslaget kommer etter en høringsrunde hvor også Lerøy har gitt sine innspill, skriver Lerøys styreleder Helge Singelstad og konsernsjef Henning Beltestad i en børsmelding.

Lerøy-konsernet har foreløpig ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget fra Regjeringen og tar derfor alle nødvendige forbehold.

– Hovedpunktene synes imidlertid å være at regjeringen foreslår å fjerne det såkalte pliktsystemet for fangst fra trålerflåten mot at det dels skal betales en økonomisk kompensasjon og dels at det skjer en reduksjon i selskapets kvotegrunnlag, skriver Lerøy i meldingen. 

Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri, skriver Lerøy i meldingen.

– Lerøy er derfor ikke tilfreds med regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent. Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsing både på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, skriver Lerøy-toppene i børsmeldingen.

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

*Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.

*Fjerne bearbeidingsplikten.

*Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.

*Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.

*Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.