Havforskningsinstituttet (HI) har undersøkt lusetilstanden på villfisk langs kysten opp til Nord-Trøndelag i den tidskritiske perioden da laksesmolten vandrer ut fra elvene.

– Siden disse fiskene bare er ca. 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Ørjan Karlsen som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus.

De foreløpige resultatene viser at lusenivåene er så store at laksesmolt og sjøørret dør i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal. I Rogaland er situasjonen bedre. Her antar forskerne at lakselusa ikke har hatt negativ effekt på smolt eller sjøørret. Det samme gjelder for Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden.

Høyt smittepress

Verre er resultatene fra tråling etter utvandrende smolt i Hardangerfjordsystemet og i Sognefjorden. Begge steder rapporterer HI om "økende og etter hvert høyt" smittepress på utvandrende laksesmolt.

I Sognefjorden fant HI-forskerne mer enn ti lus på 82 prosent av smolten. I samme område ble det funnet svært høye lusetall på sjøørret. Ved Sollund i Ytre Sognefjorden ble det funnet lus på 95 prosent av den undersøkte sjøørreten. Ved Herdlafjorden var det i snitt 71 lus per sjøørret, og på det meste 350 lus på en fisk. Det mest ekstreme funnet, er en sjøørret ved Herøyosen som hadde mer enn 1.000 lakselus på seg.

Ekstremt, men ikke uvanlig

– Dette er ekstremt, men ikke enestående. Det skulle aldri vært så mye lus på fisken. Men vi finner hvert år enkeltfisk med så mye lus på seg og det er ikke uvanlig på Vestlandet. Men i områder uten oppdrett finner vi aldri dette, sier Ørjan Karlsen til NTB.

Havforskningsinstituttets kartlegging av villfisken kommer samtidig som Mattilsynet presenterer sin luserapport om tilstanden i laksemerdene i vår. Her går det fram at de største forskjellene fra i fjor er at lusenivået på oppdrettsfisken har vært lavere i Trøndelag og Møre og Romsdal, noe høyere i Troms og Sogn og Fjordane.

Fiskevelferd

Nofima har beregnet at lakselus koster oppdretterne rundt 10 milliarder kroner i året. De bruker nå mindre legemidler og mer mekanisk avlusning enn tidligere. Den økende mekaniske behandlingen av oppdrettslaksen bekymrer Mattilsynet som frykter at flere fisk blir skadd og dør under avlusning.

– Denne trenden må vi snu. Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig. Stadig flere får det til, men fortsatt er det for mange som ikke behandler skånsomt nok eller utsetter fisken for mange mekaniske behandlinger på kort tid, sier avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Transocean-saken kort oppsummert: Her er hovedpunktene i kritikken mot Økokrim
Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken.
01:43
Publisert: