Verdien av det ulovlige fisket i Norge blir stadig høyere, ifølge styreleder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes Forening. Han anslår at 10–15 prosent av all torskefisk i Norge fiskes og selges ulovlig. Norge eksporterte torsk og annen hvitfisk for 15 milliarder kroner i fjor, noe som ifølge Eliassen gir et svart fiske på mellom 1,5 og to milliarder kroner i året.

– Bare denne uken har vi hørt om flere grove tilfeller av ulovlig omsetning av fisk. Det er så graverende at du bare må flire. Vi flirer oss loddrett i hjel. Det er vill vest for dem som ønsker det. Det er ingen kontroll som fungerer. At vi klarer å holde hodet over vannet med slikt ulovlig fiske, er vi ganske kry av, sier Eliassen, som er direktør i fiskerikonsernet Norfra i Tromsø.

Bare denne uken har vi hørt om flere grove tilfeller av ulovlig omsetning av fisk. Det er så graverende at du bare må flire. Vi flirer oss loddrett i hjel.
Steinar Eliassen, styreleder i Fiskekjøpernes Forening

Nesten halvparten jukser

Ifølge fiskere og fiskekjøpere DN har snakket med, foregår det ulovlig omsetning av fisk under årets vinterfiske:

  • Fiskekjøpere har latt fiskere føre opp fangster på nedsnødde båter uten aktivitet.
  • En fisker måtte gi bort ti prosent av fangsten til fiskekjøperen.
  • Fiskere i et fiskevær i Nord-Norge gikk i forrige uke til «streik». Fiskekjøperen krevde at fiskerne solgte fisk til lavere pris enn det som er lov i Norge. Når fiskerne selger fisk under lovlig minstepris, har kjøperen som en motytelse latt fiskerne registrere mindre fisk enn de har landet. Det gjør at fiskerne kan fiske mer enn de har kvote til. Dette er ulovlig, men ansett som en vanlig måte å jukse på. Fiskerne godtok ikke at fiskekjøperen snøt dem på prisen, uten å la dem jukse med fiskekvoten som en kompensasjon.

Flere rapporter har de siste årene avdekket omfattende ulovlig omsetning av fisk. I en rapport fra Nofima sier rundt 40 prosent av norske fiskere og fiskekjøpere at det er akseptert i fiskerinæringen å jukse. Like mange opplyser at de selv jukser og bryter reglene for omsetning av torsk. I undersøkelsen anslo næringen selv det ulovlige fiske til mellom fem og 20 prosent av total omsetning.

Vil forbedre kontrollen

Fiskeriminister Per Sandberg setter nå ned et utvalg for å forbedre og fornye kontrollen med ulovlig fiske.

– Det er flere som etterlyser en bedre og mer effektiv kontroll. Lovbrudd ødelegger konkurranseforhold i næringen og kan skade fiskebestandene. Det er naivt å gå rundt og tro, når vi snakker om så store mengder og verdier, at alt er lovlig omsatt, sier Sandberg.

– Hvor omfattende tror du det ulovlige fisket er?

– Det er kommet en del bekymringstall. Det blir feil hvis jeg starter arbeidet med å si at det er ti prosent eller 15 prosent ulovlig fiske. Kanskje utvalget kommer frem til noen svar, sier Sandberg, som er klar over at flere har påpekt svakheter med fiskerikontrollen.

Fiskeriminister Per Sandberg setter ned utvalg for å forbedre fiskerikontrollen i Norge.
Fiskeriminister Per Sandberg setter ned utvalg for å forbedre fiskerikontrollen i Norge. (Foto: Linda Næsfeldt)

– Både riksrevisjonen, forskerne og fiskeridirektoratet har påpekt at det ikke er tilstrekkelig trygghet for at all sjømaten er lovlig fisket og omsatt, sier han.

«Anledning gjør tyv»

Eliassen mener dårlig fiskerikontroll gjør at mange fristes til å jukse.

– Kontrollen fungerer ikke. Det er fritt frem å jukse. Anledning gjør tyv, sier Eliassen.

Fiskerne og fiskekjøperne rapporterer all omsetning til flere statlige etater, men ingen av etatene sammenstiller informasjonen for å avdekke ulovlig fiske. Det går frem av en rapport fra Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) om ulovlig omsetning av fisk i Norge. Både Eliassen og Sandberg mener det er på høy tid at kontrollen blir bedre.

– Vi kan bruke ny teknologi til å skaffe oss bedre kunnskap. Å samle stordata, og koordinere data fra flere etater, kan gi oss bedre oversikt, sier Sandberg.

– Det må være mulig å sammenstille data for å avdekke ulovlig fiske, sier Eliassen, som selv har pekt på at statistikken over eksportert fisk er høyere enn fangstvolumet.

I Norge har råfisklagene som omsetter fisk, lov til å innføre minstepriser, der fiskekjøperne må betale fiskeren en minimumspris for fisken. Eliassen opplever at en del konkurrenter selger fisken så billig at den ikke kan være lovlig kjøpt.

–Vi ser konkurrenter selger fisk til priser vi ikke får til å stemme. Prisene er altfor lave. Her er det ugler i mosen, sier Eliassen.

Én prosent kontrolleres

Sjef for Fiskeridirektoratets kontrollseksjon, Thord Monsen, er selv svært kritisk til direktoratets kontroll av Norges fiskeressurser.

– Vi har ikke en effektiv og troverdig ressurskontroll i dag. Vi har ikke de verktøyene og ressursene vi trenger. Fiskeridirektoratet har i egne risikoanalyser pekt på at ressurskontrollen ikke oppfyller det nivået myndighetene ønsker, sier Monsen.

Norske og utenlandske fiskere står hvert år for rundt 240.000 leveranser med fisk langs norskekysten. Fiskeridirektoratet kontroller fysisk cirka 3000 av disse landingene. Med andre ord blir litt over én prosent av norske fiskeleveranser kontrollert av Fiskeridirektoratet.

– Det er behov for å gjøre noe. Muligheten vi har til å avdekke ulovlig aktivitet er svært begrenset. Det er enkelt å tilpasse ulovlig aktivitet når vi kommer på kontroll, sier Monsen.

Utenfor kontroll

Lite kontroll gjør det vanskelig for myndighetene å beregne omfanget av svart fiske. Monsen kan derfor ikke anslå hvor stort omfang ulovlig fiskeomsetning har i Norge.

– Vi kan ikke påstå at Norge er bedre enn andre land. Vi avviser ikke påstandene fra Eliassen og forskerne, men vi har ikke gode nok tall til å kunne dokumentere omfanget, sier Monsen.

– Både fiskere og fiskekjøpere tjener på ulovlig omsetning. De som taper, er ressursene i havet og konkurrentene som driver lovlig, sier Eliassen.

Det nye utvalget skal foreslå hvordan man kan bruke ny teknologi for å forbedre kontrollen og legge frem sitt forslag våren 2019. (Vilkår)

Er bitcoin en boble?
Gjestene til sentralbanksjefens årstale er svært uenige i sine syn på kryptovaluta.
03:40
Publisert: