– Jeg hadde heldigvis et kamera i sekken som jeg fikk bundet til en kjepp som jeg stakk under vann og fikk filmet paret med pukkellaks som gjorde seg klare til å gyte i Driva, sier Leif Magnus Sættem, til daglig fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Etter det DN forstår etter å ha snakket med flere lakseforskere, er dette det første videoopptaket som dokumenterer gyting av pukkellaks i en elv så langt sør i Norge.

– Jeg tipper pukkellaksen gyter overalt nå, men jeg kjenner ikke til at dette er filmet lenger sør enn i Driva, sier forskningssjef Kjetil Hindar ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) 

Leif Magnus Sættem har filmet pukkellaks som i disse dager gjør seg klar til å gyte i elva Driva i Møre og Romsdal. 
Leif Magnus Sættem har filmet pukkellaks som i disse dager gjør seg klar til å gyte i elva Driva i Møre og Romsdal.  (Foto: Leif Magnus Sættem)

Aldri sett noe lignende

Pukkellaksen har trolig klart å etablere seg i noen elver i Øst-Finnmark nær den russiske grensen. I Vesterelva innerst i Varangerfjorden i Finnmark rapporterer Ottar Store at det er tatt ut hele 712 pukkellaks frem til mandag ettermiddag. 

Men i år er det blitt rapportert fangst av flere tusen pukkellaks langs hele norskekysten til svenskegrensen. Også i svenske, danske, engelske, skotske og irske elver er det observert store mengder pukkellaks i sommer.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Torbjørn Forseth. Han er seniorforsker i Nina og leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

– Hvorfor skjer dette i år?

– Det vet vi ikke. Men våre russiske forskerkolleger sier det er et veldig godt pukkellaksår i Kvitsjøen i år. Det er store bestander som er etablert der gjennom en årrekke med utsetting. Hvorfor den nå sprer seg videre langs norskekysten og til flere andre land, kan kanskje ha med havstrømmene å gjøre. Det som er bekymringsfullt er jo dersom pukkellaksen klarer å etablere egne bestander i elvene. Det kan bety betydelige utfordringer for vår villaks og sjøørret, sier Forseth.

Ekstreme bestander

– Hvilke utfordringer kan pukkellaksen forårsake?

–Det vet vi foreløpig ikke så fryktelig mye om. Pukkellaksen gyter nå og i noen uker fremover. Den gyter dermed langt tidligere enn vår villaks. Men om den bruker de samme gyteplassene som annen laks og sjøørret, vil det være negativt. Det er også mulig at yngel fra pukkellaks konkurrerer om matfatet med yngel fra villaks og sjøørret. I tillegg kommer usikkerheten rundt virus og parasitter som vi kanskje ikke har i Norge fra før, sier han.

– Dersom pukkellaksen etablerer seg her, vet vi også fra elver i Stillehavet at den kan bli ekstremt tallrik med millioner av fisk. Og når alle disse dør samtidig, kan de utgjøre et stort miljøproblem. Så nå gjelder det å få fisket ut så mange som mulig før den får muligheten til å gyte, sier Forseth.

Filmet gyting i Skottland

Omtrent samtidig som DN tirsdag presenterte videoen av pukkellaksen som gjør seg klar til å gyte i Driva, har BBC News publisert et klipp fra videokameraet til Ness District salmon fishery board. Den viser et par pukkellaks som gyter i River Ness nær Inverness i Skottland.Det er også de siste dagene rapportert om fangster av pukkellaks i andre større elver i Skottland, som River Dee, Deveron, Tay, Spey og Tweed.(Vilkår)