Geir Adelsten Iversen, fiskeripolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp) og stortingsrepresentant for Sp Finnmark, skrev i helgen et leserinnlegg i Vesterålen Online om oppdrettsanlegg.

Avslutningen var bombastisk:

«I de kommuner der Senterpartiet kommer i posisjon etter valget skal vi sørge for at kravet om lukkede anlegg blir påbudt innenfor kommunens grenser. Vi kommer ikke til å fire på dette punkt.»

Det legges merke til når en Senterparti-stortingsrepresentant fra Finnmark uttaler seg. VG skrev nylig at Senterpartiet kjemper om ordførervervet i halvparten av de nordnorske kommunene.

Senterpartiet er det største partiet på målinger i nord. På InFacts siste måling for IFinnmark, Nordlys og NRK fikk Senterpartiet en oppslutning på 24 prosent i Finnmark og Troms.

Spontan reaksjon

Da DN tok kontakt mandag, var derimot tonen en annen.

– Jeg så Klimabrølet foran Stortinget på fredag og ble inspirert. Det var en spontan reaksjon etter at jeg så Klimabrølet, sier Iversen.

Den fiskeripolitiske talspersonen forteller at han ikke hadde avklart utspillet med partiledelsen, og sier innlegget ble skrevet «i affekt».

– Det er sterkt å se så mange mennesker stå og hyle utenfor Stortinget.

På spørsmål om hva Senterpartiet faktisk mener om oppdrettsnæringen, sier Iversen følgende:

– Vi ønsker å premiere de som har lukkede anlegg på land og i sjøen ved å gi dem konsesjoner.

Vedtak ble skrotet

DN skrev i desember at forskere ved Nofima har beregnet at oppdrettslaksnæringen årlig slipper ut over en halv milliard kilo fiskeskitt og uspist fôr.

En økning i planteråstoff i laksefôret gjør at forsker Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet venter mer avføring fra oppdrettslaksen i fremtiden, fordi planteråstoffet går mer ufordøyd gjennom fisken.

– Jeg håper ikke vi får et krav om lukkede anlegg, men vi må se på hvordan vi skal håndtere utslippene, sier Iversen mandag.

Et krav om lukkede anlegg – slik Iversen tidligere i helgen tok til orde for – ville fått konsekvenser for oppdrettsnæringen.

– Det vil bety en kraftig nedbygging i næringen, svekket konkurransefortrinn og en utflagging av næringen i Norge, sier Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.

Ingen Ap-støtte

Ystmark sier at de ikke opplever Iversens leserinnlegg som representativt for Senterpartiets politikk rundt oppdrettsnæring – noe det heller ikke viste seg å være.

Likevel er han klar på at alle teknologiplattformer, både åpne og lukkede, har sine avtrykk.

– Åpne anlegg i sjø står ikke for utslippene Iversen presenterer, det tallet er ikke reelt. Kun 1,5 prosent av anleggene behøver brakkelegging. Organiske utslipp i åpne anlegg er helt marginale. På den andre siden vil lukket teknologi, spesielt på land, medføre et tidoblet energibehov og bidra til inngrep i naturen, sier Ystmark.

Før Iversen angret seg, kontaktet DN Arbeiderpartiet for deres reaksjon på Sp-utspillet.

– Vi vil ikke støtte et Sp-krav om at alt oppdrett skal skje i lukkede merder. Da frykter jeg at hele næringen forsvinner til utlandet, svarte Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Ruth Grung.

Uklart

Grung har riktignok sans for å utvikle mer miljøvennlige løsninger for norsk fiskeoppdrett, men dette må skje gradvis og selektivt, sier hun.

– Hvis vi skal ha eksportvekst, må vi score bra på kvalitet, miljøavtrykk og lite lus. I smoltoppdrettet holdes fisken allerede lenger og vokser seg større enn før i lukkede anlegg.

Det er noe uklart i hvilken grad kommunene selv kan stille krav til lukkede oppdrettsanlegg i sine arealer.

Kommunenes verktøy i slike situasjoner er plan- og bygningsloven, hvor kommunene avgjør hva slags bruk de ulike arealer skal avsettes til. Dersom en kommune avviser å sette av areal, kan beslutningen påklages til fylkesmannen, som sammen med Fiskeridirektoratet til slutt avgjør tildelingen.

– Jeg kan se for meg semilukkede eller lukkede anlegg i fjorder for eksempel på Vestlandet med stor luseplage. I andre områder med gode strømforhold og friskt hav er krav om lukkede anlegg en stor konkurranseulempe, sier Ruth Grung i Ap.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.