Norsk institutt for naturforskning og Havforskningsinstituttet har sammen med Vitenskapelig råd for lakseforvaltning analysert 148 villaksbestander og konkluderer i en rapport at kun 29 bestander, tilsvarende 20 prosent, hadde god eller svært god kvalitet.

Det vil si at 119 bestander ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kvalitet, viser rapporten.

Påvirket av rømt oppdrettslaks

De fleste bestandene nådde målet som er satt for gytebestand, men genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks eller manglende høstbart overskudd gjorde at svært mange av bestandene likevel ikke hadde god nok kvalitet.

En tredel av laksebestandene har en så stor genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks at de er klassifisert til å ha svært dårlig eller dårlig kvalitet. Kun 51 bestander, tilsvarende en tredel av de undersøkte bestandene, hadde ikke genetiske spor av rømt oppdrettslaks, ifølge rapporten. 

For at en laksebestand skal nå kvalitetsmålet etter normen, må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Den må i tillegg nå gytebestandsmålet og ha et normalt høstbart overskudd. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den ultimate treningsformen for Bente og Christopher: – Det virket som et ork, men nå er vi avhengig
Bente og Christopher Jacobsen var overvektige. Slik kom de i form.
01:26
Publisert: