Det statlige selskapet Sivas oppgave er å legge til rette for utvikling av næringslivet i Norge, særlig i distriktene. Men i Kaldfjord utenfor Tromsø har de havnet i en konflikt som kan sende særdeles ettertraktet industri på hodet ut av landet.

– Jeg mener Siva har gått frem på en veldig aggressiv måte, sier Høyres gruppeleder i Tromsø kommune, Erlend Svardal Bøe, som frykter tap av 30–40 arbeidsplasser innen marin bioteknologi, en sektor som er sentral i statens plan for næringsutvikling i nord.

Saken er også omtalt i Nordlys.

Kontaktet kommunen og banken

Striden handler om en fabrikk i Kaldfjord på Kvaløya utenfor Tromsø, som ble reddet fra nedleggelse i 2014 av nye eiere, og der statlige Siva eier lokalene. De nye eierne har investert rundt 300 millioner kroner i avansert produksjonsutstyr, og skal i gang med en ny investering på 50 millioner.

Men nå truer selskapet etter det DN erfarer med utflagging til USA, fordi de ikke blir enige med Siva om husleie eller kjøp av fabrikklokalene.

Bøe reagerer særlig på at Siva i desember kontaktet Danske Bank og Tromsø kommune som et ledd i en strid om ubetalt husleie. Nordic Pharma hadde bedt om lån til å investere 50 nye millioner og tillatelse til å bygge om.

– Jeg forstår at man ikke kan la private diktere det staten skal gjøre, men de har blant annet kontaktet banken og kommunen og bedt dem avslå søknader. Det er sjokkerende sier Svardal Bøe.

Nordic Pharma produserer svært rene Omega 3-produkter basert på fiskeråvarer.
Nordic Pharma produserer svært rene Omega 3-produkter basert på fiskeråvarer. (Foto: Lars Åke Andersen)

Kommunikasjonsrådgiver i Siva, Ane Flo, sier selskapet hadde opparbeidet en husleiegjeld på 6,9 millioner kroner og at Siva ble nødt til å følge opp på en forsvarlig måte.

– Vi har vært tålmodige og forhandlingsvillige, men har nå sett oss nødt til å iverksette tiltak innen rammene av leieavtalen, i håp om å komme nærmere en løsning, sier hun.

Langt over takst?

Fabrikken det strides om sto tom i seks år etter at Tromsø Reker gikk konkurs. Ny virksomhet ble etablert av et selskap som het Probio i 2011, men tre år senere var også denne fabrikken på vei utfor stupet. Den ble reddet da Nordic Naturals tok over som eier og opprettet selskapet Nordic Pharma.

Nordic Naturals er et amerikansk selskap som ble startet og eies av den utvandrede nordmannen Joar Opheim. De driver forskning på utvinning av næringsstoffer og medisinske virkestoffer fra fisk, og fabrikken i Kaldfjord produserer på oppdrag fra dem.

Nordic Pharma overtok leiekontrakten med Siva, og dette ble raskt en verkebyll, som selskapet mener de ikke kan leve med. Siden 2014 har det blitt forhandlet om lavere leie, halvering av utleiearealet og til sist kjøp av lokalene, uten enighet.

Siva krever 56 millioner kroner ved salg, viser brev avisen Nordlys har fått innsyn i. Nordic Pharma mener både dette og månedsleien på 540.000 er altfor høyt, og vil ha prisen avgjort ved en uavhengig takst. En takst selskapet bestilte ligger 14 millioner under Sivas krav.

– Det ble inngått en leiekontrakt som fastsetter husleie og opsjon på kjøp basert på investert beløp, skriver kommunikasjonsrådgiver Ane Flo i Siva.

Siva vil ikke svare direkte på om de kan godta en uavhengig takst, men viser til at de har investert 72 millioner kroner «etter leietagers kravspesifikasjon». Leietageren det henvises til er imidlertid ProBio, som Nordic Pharma overtok avtalen etter, og slike investeringer vil ikke nødvendigvis heve verdien for et nytt selskap eller i en takst.

Summen inkluderer også Sivas kjøp av fabrikken i 2011.

Flo sier Siva er pålagt å kreve markedsbasert leie, men vet ikke om andre leietagere vil betale like mye eller mer.

– Vi har fokus på å finne en løsning med Nordic Pharma og har derfor ikke jobbet aktivt med alternativ utleie, sier Flo.

Den gamle fabrikken til Tromsø Reker ble etter seks års uvirksomhet pusset opp etter kravene til ProBio i 2011. Fabrikken ble overtatt av Nordic Pharmai 2014, som overtok ansatte og leieforholdet og investerte tungt.
Den gamle fabrikken til Tromsø Reker ble etter seks års uvirksomhet pusset opp etter kravene til ProBio i 2011. Fabrikken ble overtatt av Nordic Pharmai 2014, som overtok ansatte og leieforholdet og investerte tungt. (Foto: Lars Åke Andersen)

– Bedriften er en innertier

Varaordfører Jarle Aarbakke i Tromsø kommune, sier han har hatt gode erfaringer med Siva tidligere og understreker at det er svært viktig å få en løsning.

-Kommunen, universitetet og næringslivet er alle enige om at denne bedriften er en innertier i forhold til det vi skal satse på i Nord. Det vil være en ulykke om vi mister arbeidsplassene, sier han.

Også fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (AP) understreker at dette er landsdelens naturlige fortrinn og at arbeidsplassene og kompetansen er svært viktig.

– Jeg har forstått fra saken at selskapet ønsker en uavhengig vurdering av summen, fordi de mener Siva krever for mye, og det virker som et rimelig krav, sier hun, men understreker at hun ikke har snakket med Siva. Hun vil ikke ta side i saken og men har et sterkt håp om at partene kommer til enighet.

– Er det noe Siva helst skulle gjort annerledes, eller mener dere motparten har skylden for at det kan gå mot utflagging av arbeidsplasser og kompetanse?

– Det er beklagelig for alle parter at denne situasjonen har oppstått. Siva har et viktig samfunnsoppdrag og skal bidra til vekst og flere arbeidsplasser i norsk næringsliv. Vi håper å komme frem til en løsning som bidrar til en god utvikling av det regionale næringslivet i Troms, sier Flo.

Nordic Pharma sier de ikke vil gi noen uttalelse før saken er ferdigforhandlet. (Vilkår)

Stor tv er fett – men sjekk dette før du kjøper
Utvalget er vesentlig bedre enn for et år siden.
01:52
Publisert: