Krillselskapet Rimfrost brukte i fjor 40 millioner kroner på advokater i rettsstriden mot Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarine. Det går frem av Rimfrosts årsregnskap, og bekreftes også av Stig Remøy selv, som er hovedeier i Rimfrost.

– Tar du med Rimfrost USA og Rimfrost New Zealand, så er det helt sikkert 40 millioner kroner i advokatkostnader, skriver Remøy i en tekstmelding til DN.

Aker BioMarine og Rimfrost har i mange år hatt en rettslig strid om det verdifulle krillfiske i Antarktis. Aker gikk i 2016 til søksmål i USA mot Remøys krillselskaper Rimfrost, Emerald Fisheries og Olympic Holding. Aker hevdet at selskapene brøt amerikansk patentlov, og uten lov brukte Akers patenterte teknologi til å fiske etter krill og fremstille krillolje.

Patentstrid i USA

Høsten 2016 startet USAs internasjonale handelskommisjon (ITC) etterforskning av saken. Patentstriden førte til at Remøys krillselskaper ikke fikk selge krillolje i USA. Samme høst ble det tatt arrest i Remøys krilltråler «Juvel», etter at rederiet Emerald Fisheries fikk store økonomiske problemer og til slutt ble slått konkurs.

I april 2017 trakk Aker tilbake klagen til ITC om at krillprodusenten Rimfrost hadde brutt patentregelverket i USA. Og i august i år slo amerikanske patentmyndighetet fast at to av Akers krillpatenter i USA er ugyldige, etter at Rimfrost hadde klaget patentene inn for Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

– Etter at Aker BioMarine trakk ITC-saken og USAs patentråd ga Rimfrost full seier i august 2018, har salget tatt av i USA. Rimfrost har sterk vekst og selger nå svært godt med krillprodukter i USA, skriver Remøy i en tekstmelding til DN.

-ITC-saken trakk vi tilbake i 2017. Den patentuenigheten som går i USA er fremdeles uavklart og vi avventer det endelig resultatet. For oss er dette udramatisk og vi vil alltid beskytte de investeringene vi gjør i forskning og utvikling, skriver Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker Biomarine, i en epost til DN.

Rettssak i Norge

De siste to årene har det også vært en lang kamp mellom Remøys Rimfrost og Røkkes Aker BioMarine om patentene til krilltråleren «Juvel». Saken kom opp i tingretten i Volda før jul, og dom er ventet i januar.

Striden dreier seg om Aker kjøpte Remøys krilltråler «Juvel» med eller uten patenter. I april 2017 kjøpte Aker BioMarine tråleren «Juvel» i et svært omdiskutert konkurssalg, der Remøys selskap Rimfrost var en av budgiverne.

I september i fjor tok Aker Biomarin ut søksmål mot Rimfrost for patentet for krillfabrikken om bord på tråleren «Juvel». Aker mener rettighetene til patentet skulle fulgt med da selskapet kjøpte «Juvel» fra konkursboet Emerald Fisheries, mens Remøy hevder patentet er eid av Rimfrost.

Partene var heller ikke enige om hvor rettssaken skulle føres, og anket det spørsmålet helt til Høyesterett, der Remøy fikk Høyesterett med på at saken skulle behandles av Søre Sunnmøre tingrett i Volda. Remøy vil ikke kommentere rettssaken før dom er avsagt.

- Når det gjelder rettssaken i Norge kommer en avgjørelse fra retten i begynnelsen av januar og vi avventer ytterligere kommentar til dom er avsagt, uttaler Tennes.

Mer krill i Antarktis

Begge selskaper vant utlysningen av nye krillkonsesjoner før jul, der de to selskapene fikk tildelt hver sin konsesjon av de to som ble lyst ut. Dermed har Aker Biomarine fire og Rimfrost to konsesjoner for krillfiske i Antarktis.

– Rimfrost er svært godt fornøyd med tildeling av ny konsesjon og har planer fremover i høsting av krillressursene i Antarktis. Rimfrost har et klart mål om å bli ledende på krill, uttaler Remøy.

- Vi har i dag tre krilltrålere, inkludert Juvel som vi kjøpte etter konkursen i Rimfrost-gruppen, og vår fjerde ferdigstilles nå og skal døpes 18 januar. Vi ser frem til 2019 og vi er glade for tildeling av ny konsesjon for fiske etter krill, uttaler Tennes.

Hummerfiskerne i Honduras dykker til de blir paralysert eller dør
– Svaret er at de gjør det for barna sine
02:06
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.