Foreløpig tall fra SSB viser at det ble fanget vel 180.000 laks, sjøørret og sjørøye i elvene i fjor. Det er ganske nøyaktig like mange som i 2016.

En strålende sesong gjør at Namsen topper listen med en fangst på nesten 10.000 fisk, mer enn 60 prosent mer enn gjennomsnittet for de siste ti årene. Men da er ikke den finske delen inkludert i tallene fra Tana, som med bielver på norsk og finsk side normalt kan skilte med en betydelig høyere fangst enn noen andre.

Mer laks – mye mer lus dn+

Også i Numedalslågen, med en fangstøkning på 100 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for de siste ti årene, og i Vestre Jakobselv i Finnmark ble det tatt mer laks enn normalt.

Mindre andel fang & slipp

Tallene fra SSB viser at villaksfangstene økte; fra 120.000 i 2016 til vel 124.000 i fjor. Målt i antall var økningen på 3,5 prosent.

Tallene viser samtidig at andelen av fisken som blir avlivet økte noe. Etter mange år der stadig flere fiskere velger å slippe ut igjen fangsten, såkalt catch & release eller fang & slipp, gikk faktisk denne andelen litt ned i fjor.

– Jeg er rimelig sikker på at gjenutsettingstallene har gått ned fordi noen store elver, som Numedalslågen og Namsen, sto for mye av fangstoppgangen. I disse elvene er det ikke den samme tradisjonen for gjenutsetting som i eksempelvis Orkla, Gaula og Alta, sier Erik Sterud, fagsjef i grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver.

Ny, steril laks skjermer villaksen dn+

Flater ut

– I fjor var andelen laks som ble sluppet ut igjen på snaut 21 prosent. Bør den øke?

– Jeg tror det flater ut rundt der, og jeg tenker også det er fornuftig. Det er ikke et mål i seg selv å få høyest mulig andel fang & slipp. Laks skal jo være en høstbar ressurs, og et for høyt gjenutsettingstall vil jo si noe om at ressursen ikke er høstbar, sier han.

– Så tenker jeg samtidig at det i noen elver vil være nødvendig med en høy andel fang & slipp, som i Orkla og Gaula, fordi laksestammene der rett og slett trenger det, sier han.

Sterud sier villakssesongen i fjor var svært varierende langs kysten. Sammenlignet med gjennomsnittsfangstene de siste ti årene, økte fangstene med 7,9 prosent.

– Det er selvfølgelig gledelig. Men om vi ser bort fra de to elvene med størst økning, Namsen og Numedalslågen, endte vi omtrent i null.Vi skulle gjerne sett enda flere laks i elvene. Så sent som i sesongen 2000 ble det landet 190.000 laks i elvene våre, så vi har litt å gå på, sier Sterud.(Vilkår)

Eva Grinde: – Giskes advokater kunne hatt et poeng hvis det stemte at han ikke kom til orde
Arbeiderpartiet har hatt en grundig prossess, og konkludert med seksuell trakasering. Det kommer ikke Giske unna, sier DNs kommentator Eva Grinde.
01:36
Publisert: