I løpet av en hektisk marsmåned fiskes og landes skrei for milliarder av kroner. Fisket blir stadig avbrutt av dårlig vær, men prisene er rekordhøye.

Så langt denne måneden har prisene på fersk torsk vært på i gjennomsnitt 36,30 kroner kiloen, en betydelig oppgang fra mars 2021, da gjennomsnittsprisen var på 23,20 kroner. Det er rekordhøye nivåer, selv om oppgangen ikke er like stor sammenlignet med årene før det spesielt svake 2021.

Dårlig vær

Berner Nygård eier båten «Nordegg» på 19,5 meter, og er blant de mange fiskerne som deltar i årets fiske.

– Fisket har tatt seg opp litt de siste dagene, men nå er det igjen uvær, så vi blir liggende i land hele helgen, sa han til DN fredag.

I helgen var det mye vind og kraftig regn som følge av en såkalt atmosfærisk elv som traff landsdelen. Nygård mener en må se på prisutviklingen over flere år.

– Sesongen i år er grei nok, men vi har vært mye plaget med været. I tillegg er drivstoffprisene betydelig opp, og kvotene ned, sier han.

Båten «Nordegg» er hjemmehørende i Flakstad kommune i Nordland, og har levert drøyt 150 tonn skrei så langt i år.

Omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag trekker også frem at dårlig vær har preget skreisesongen.

– I januar var det generelt veldig dårlig vær, så var det litt bedre forhold og fiske i starten og midten av februar, men ukene ble ofte avbrutt noen dager grunnet dårlig vær, noe vi også så forrige uke, sier han.

Kvantumet som er landet er omtrent på samme nivå som i fjor, med rundt 95.000 tonn fersk torsk så langt.

– Vi er godt og vel halvveis i vintersesongen, som vi definerer å vare ut april. I løpet av den venter vi at det landes 160.000 – 170.000 tonn fersk torsk.

Bortfall av russisk fisk

Russiske fiskefartøy er foreløpig lite rammet av sanksjoner, og fortsetter å lande fisk ved norske fryselagre.

– Leveringene fra dem har tatt seg litt opp de siste ukene. Det er landet knapt 25.000 tonn fryst torsk fra russiske fartøy, noe som er omtrent på nivå med samme tid i fjor, sier Godtliebsen.

Ifølge ham har krigen i Ukraina bidratt til å presse prisene på fryst fisk oppover.

– Markedet begynner å posisjonere seg for et potensielt bortfall av russisk fisk, noe som bidrar til sterkere priser.

Forrige uke meldte amerikanske myndigheter at de vil forby import av russisk torsk. I tillegg har Storbritannia innført ekstra toll på russisk fisk.

Økte drivstoffpriser

Fra sitt kontor hos DNB i Svolvær i Lofoten følger bedriftsrådgiver Stig Jensen nøye med på hva som skjer i markedet.

– De sterke prisene skyldes nok både at kvotene er redusert med 15 til 20 prosent fra i fjor, og at markedene er åpnet mer opp etter pandemien. Vi ser at det er relativt god betalingsvilje i Europa nå, sier han.

Jensen i DNB tror ikke krigen vil påvirke det norske torskemarkedet noe særlig.

– Torskekvoten i Barentshavet for 2022 er på rundt 708.000 tonn, hvorav Norge og Russland deler kvoten ganske likt etter fordeling til tredjeland. Om den russiske fisken ikke kommer til USA, vil det nok påvirke markedet der, men jeg er usikker på om hvorvidt dette vil påvirke det norske markedet i særlig grad, sier Jensen.

Fiskerne påvirkes imidlertid av de økte drivstoffkostnadene. Etter Russlands angrep på Ukraina har energiprisene gått til værs, som igjen har presset opp drivstoffprisene.

– Høyere bunkerspriser går rett på bunnlinjen til fiskerne. Det vil de merke betydelig, sier Jensen.

– Dersom torskeprisene hadde vært på samme nivå som i fjor, kunne dette vært dramatisk for lønnsomheten i fiskeriene, mener Jensen, som ikke tør å mene bastant om hvordan lønnsomheten blir i år sammenlignet med i fjor, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.