I teorien skal hummerreservatene, som det nå er over 40 av langs kysten, ikke bare føre til at antall hummer innenfor reservatene øker betydelig. Også i de omkringliggende områdene skal bestanden bli styrket.

Og reservatet forskerne har undersøkt, som er ett av fem etablert utenfor Tvedestrand, har også gitt svært gode resultater. Bestanden inne i reservatet ble nær tredoblet i løpet av de påfølgende fire årene etter at reservatet ble etablert i 2012, viser rapporten fra Havforskningsinstituttet.

Men fra reservatgrensene og halvannen kilometer utenfor, er resultatet et ganske annet. Der er antall hummer til dels betydelig lavere enn før reservatet ble opprettet.

Portia Nillos Kleiven er hummerforsker ved Havforskningsinstituttet.
Portia Nillos Kleiven er hummerforsker ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Psykologisk effekt

Hummerforsker Portia Nillos Kleiven forklarer at hummerfisket generelt er blitt doblet i området utenfor reservatet fire år etter opprettelsen – og blitt tredoblet tett opptil grensen til reservatet.

– Vi ser en psykologisk effekt. Når områdene inntil reservatet etter alt å dømme skal være en bedre fiskeplass, vil flere fiske der. Fenomenet er kjent internasjonalt som «fishing the line», forklarer hun.

– Rett utenfor grensen er det et bratt fall i bestanden. Det var overraskende at fallet var så stort, legger hun til.

Og dersom fisketrykket fortsetter å øke nær reservatet, er det også en mulighet for at dette kan spise av hummeroverskuddet inne i reservatet, mener hun.

– Tomme leveområder utenfor grensen kan trekke til seg hummer fra reservatet. Det vil gi mer i teinene på kort sikt, men vil da også fjerne den tenkte effekten av reservatet, forklarer Kleiven som har kartlagt fisketrykket blant annet gjennom å telle antall teiner i et 52 kvadratkilometer stort område.

Hun mener resultatene viser at man bør ha en plan også for områdene utenfor hummerreservatene dersom slike fredningsområder skal ha en positiv effekt utenfor grensene.

– Hva tenker du da på?

– Det er jo tusenkronersspørsmålet. Men i likhet med andre arter i havet er hummeren en begrenset ressurs. En vei å gå kan derfor være å innføre en kvote per fisker, sier hun.

De senere årene er det innført stadig strengere krav til hummerfiskerne; som økt minstemål, fredning av rognhummer og krav til rømningsvei i teinene. Så langt viser forskningen at den ventede effekten av disse tiltakene er spist opp av en kraftig økning i antall hummerfiskere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Burgunder-utfordrer
Kanadiske Meyer utfordrer etablerte Burgund med sin chardonnay.
01:38
Publisert: