Flere selskaper har de siste årene protestert mot markedsavgiften på sjømat, som selskapene mener må reduseres eller fjernes. Nærings- og fiskeridepartementet går i et høringsforslag inn for å redusere nivået på markedsavgiften.

– Det er ikke så vanlig

Departementet får nå støtte for forslaget fra ledelsen i Sjømatrådet, som selv foreslår å redusere sine inntekter.

– Det er ikke så vanlig. Vi har bygget opp egenkapital og kan sette ned avgiften slik bransjen ønsker, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd. 

Hun får støtte fra sin styreleder Marianne Elisabeth Johnsen.

– Vi skal drive effektivt og bli mer kunderettet for å skape mest mulige verdier for næringen, sier Johnsen.

Svulmet opp

Fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge betaler hvert år en markedsavgift til Norges sjømatråd, som koordinerer markedsføring av norsk fisk. Økte priser på laks og torsk har ført til dobling av pengeoverføringene til Sjømatrådet de siste årene, til en halv milliard kroner i året. Rådets egenkapital har svulmet opp til 450 millioner kroner, dobbelt så mye som anbefalt.

– Det har vokst mye mer enn forventet, sier Johnsen.

Med høye fiskepriser ligger Sjømatrådet an til å motta rekordhøye 560 millioner kroner i avgifter neste år. Sjømatrådets ledelse går derfor inn for at avgiften settes ned neste år for laks, sild og makrell, områder som har hundrevis av millioner kroner i ubenyttede markedsmidler.

– Det viser at Sjømatrådet er villige til å endre seg i takt med bransjen, sier Larsen.

Sjømatrådet foreslår at man kan endre modellen for beregning av markedsavgiften. I dag beregnes den ut fra eksportverdi, og det fører til at avgiften går opp og ned i takt med de store svingningene i fiskeprisene. Sjømatrådet foreslår at avgiften i stedet beregnes ut fra eksportvolum, der endringene er langt mindre.

– Avgiften ville vært mer stabil og forutsigbar både for næringen og oss, sier Larsen.

Høyere pris

Med en slik modell ville selskapene sluppet å betale økt avgift når kun prisene og ikke volum økte. Dagens avgift ville gått ned, siden Norge eksporterer mindre volum fisk enn før, men til langt høyere pris.

Dette er andre gang på to år at Nærings- og fiskeridepartementet justerer nivået på avgiften til Sjømatrådet. Endringene vil trolig føre til færre ansatte, og ledelsen i rådet ber om at man slipper stadige nye og hyppige endringer.

– Det er ikke en god løsning at modellen for finansiering endres hvert år, sier Johnsen.

Fiskeriminister Per Sandberg vil trolig vedta ny markedsavgift før jul. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.