Vestlige sanksjoner rammer bygging av russiske fisketrålere, og gir skipsverftene alvorlige problemer med å importere teknologien som trengs. Nær samtlige fiskefartøyer i tidlig byggefase er rammet, ifølge bransjebladet Hook & Net, som dekker den internasjonale fiskeriindustrien.

Det betyr at byggetempoet i hele fiskerinæringen bremses – tross store ambisjoner fra Russlands president Vladimir Putin om å bygge stadig flere, større og mer høyteknologiske fisketrålere.

Ringvirkningene av sanksjonene rammer også fiskerikjempen Norebo, det største russiske fiskeriselskapet med flest norske fiskekvoter, som leverer fisk i norske havner – og som er blitt fremhevet av Russland selv som en av spydspissene i landets fiskeripolitikk.