Hun tar nå initiativ til et i internasjonalt nettverk mot fiskerkriminalitet.

Under en internasjonal konferanse mot fiskerikriminalitet i Tromsø tirsdag lanserte Aspaker det internasjonale samarbeidet Nord-Fiskerietterretning der en rekke store fiskerinasjoner deltar. Hun inviterer til stiftelsesmøte i mars 2015 for organisasjonen.

– De erfaringene vi har gjort hjemme i bekjempelsen av fiskerikriminalitet ønsker vi å ta med i en ny internasjonal etterretningsgruppe. Det skyldes at omtrent hver fjerde fisk internasjonalt omsettes eller fanges illegalt. Dette representerer både en stor trussel mot bærekraft og store verdier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til NTB.

Permanent nettverk

Nasjonalt gjør hun nå Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) til en permanent ordning. I denne tverrfaglige kontaktgruppen samarbeider etater som Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Kystvakta, politiet og skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet mot fiskerikriminalitet i hele verdikjeden.

– Fra Norge leverer FFA etterretning som brukes til å bekjempe ulovlig fiske fra Nord-Atlanteren og helt ned til Sørishavet. Her avsløres fartøyer som fisker ulovlig, sier Aspaker.

Bredde i arbeidet

Fiskeriministeren sier seg glad for at Interpol, OECD og FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO alle er med på å rådgi det nye internasjonale etterretningsnettverket.

– Omfanget sier mye om bredden som er nødvendig i arbeidet for å bekjempe fiskerikriminalitet. For åtte-ti år siden var om lag 25 prosent av fisken som ble tatt i Barentshavet urapportert, uregulert og ulovlig fiske. Norge og Russland gikk sammen, og vi fikk i 2009 på plass en havnestatskontroll som fikk bukt med dette. Dette er erfaringer vi vil bringe videre til de store fiskerinasjonene i etterretningsnettverket, sier Aspaker til NTB.

Sju land

På oppstartsmøtet i Oslo i mars har Danmark, Tyskland, Irland, Nederland, Storbritannia, og Tyskland sagt ja til å stille. I tillegg er USA, Canada, Sverige og Portugal med i interessegruppen.

– Det vil ikke overraske meg om disse nasjonene etter hvert også går inn som faste medlemmer i samarbeidet sier Aspaker.

Omfattende norsk juks

Hun varsler også en intensivert kamp mot juks og svindel i Norge. Til tross for at vi internasjonalt er et foregangsland, svarte 40 prosent av norske fiskere at de selv jukser og 60 prosent at fiskere de har nær kjennskap til, underrapporterte.

– Disse tallene var en skikkelig vekker for meg, Slik kan vi ikke ha det. Vi må feie for egen dør i Norge når vi tar mål av oss til å være en internasjonal foregangsnasjon i bekjempelsen av fiskerikriminalitet, sier Aspaker til NTB. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.