Inntektene doblet med lav oljepris

Kronesvekkelse og lav oljepris står for mesteparten av lønnsomhetsveksten for norske fiskere og oppdrettere.

Publisert: Oppdatert:

Nofima-ansatte med rapport om valutasvingninger og innvirkning på fiskeeksport og priser.På ringnotbåten
Nofima-ansatte med rapport om valutasvingninger og innvirkning på fiskeeksport og priser.På ringnotbåten "Bjarne Nilsen" er stemningen god. Skipper Inge Nordheim (til høyre) og fisker Hermod Sjøveian. (Foto: Lars Åke Andersen)