Verre for hummeren

Langt mer effektive fiske­redskaper gjør at hummer­bestanden langs norskekysten trolig er betydelig mindre enn forskere og myndig­heten har trodd. Nå er nye og strengere regler i støpeskjeen.

Publisert: Oppdatert:

OVERVURDERT. Ifølge hummerforsker Alf Ring Kleiven, her med tekniker Hanne Sannæs, er hummerbestanden trolig kraftig overvurdert. Årsaken er langt mer effektive hummerteiner. Foto: Sondre Steen Holvik
OVERVURDERT. Ifølge hummerforsker Alf Ring Kleiven, her med tekniker Hanne Sannæs, er hummerbestanden trolig kraftig overvurdert. Årsaken er langt mer effektive hummerteiner. Foto: Sondre Steen Holvik (Foto: Dagens Næringsliv)