Trålrederne er blant vinnerne når regjeringen fredag formiddag legger frem sin lenge varslede stortingsmelding om sjømatindustrien. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil fjerne og myke opp en rekke regler som har lagt begrensinger på hvor trålerne kan selge fisken.

– Vi går løs og fjerner reguleringer som åpenbart ikke virker, sier Aspaker, som presenterer noen av forslagene før børsen åpner fredag, siden forslagene er børssensitive for selskaper som Norway Seafoods og Havfisk, der Kjell Inge Røkkes Aker er største eier.

Røkke slipper gamle regler

Kjell Inge Røkke har store eierinteresser i fiske.
Kjell Inge Røkke har store eierinteresser i fiske.
Røkkes trålere i Havfisk og andre trålere må i dag følge de tre pliktene aktivitetsplikt, leveringsplikt og bearbeidingsplikt. Reglene ble innført for å sikre at fisk fra trålerne skaper arbeidsplasser i bestemte fiskevær langs kysten. Tveteråsutvalget foreslo ifjor å fjerne reglene, og fiskeriministerens stortingsmelding følger opp en rekke av utvalgets forslag.

- Fiskeridirektoratets kontroll viste at pliktene følges av selskapene, men at det fører til svært lite råstoff for industrien, som var hensikten med å innføre reglene, sier Aspaker.

Både fiskeindustrien og trålrederier har i høringsuttalelsene til Tveteråsutvalget sagt at dagens regler svekker lønnsomheten både på sjø og land. En rekke kommuner har gått imot endringene. Aspaker har lyttet til sjømatnæringen.

Slipper "elendighet"

– Vi foreslår å fjerne bearbeidingsplikten. Denne plikten har ført til at fiskebruk ikke har kjøpt fisk med krav om bearbeiding, fordi den har påført bedriftene tap, mer underskudd og elendighet. Fisken har i stedet blitt sendt ut av landet, sier Aspaker.

Hun foreslår også å fjerne den såkalte aktivitetsplikten, og vil sette ned en kommisjon for å avvikle den. Dermed kan en rekke kommuner gå glipp av fisk som trålerne skulle levere for å skape aktivitet i kommunen. Aspaker foreslår at trålrederne i stedet betaler ut kommunene som mister den verdifulle fiske-rettigheten.

- Hvis aktivitetsplikten avvikles, er det rimelig at lokalsamfunnene får betalt en kompensasjon for å slippe trålerne fri fra å måtte levere fisk til disse stedene, sier Aspaker, som viser til at dette allerede har skjedd som en frivillig ordning flere steder langs kysten.

Fri levering

Hun vil også forenkle leveringsplikten til tre områder. Hvert fylke blir en region, og ikke flere regioner som i dag. Dermed kan Røkkes trålere i Hammerfest slippe å måtte levere i Hammerfest i Vest-Finnmark, men i stedet velge å levere i Båtsfjord i Øst-Finnmark.

Forslaget åpner for at fiskebedrifter kan konkurrere om råstoffet innenfor et helt fylke. Dette har lenge vært et ønske fra både Norway Seafoods og Havfisk, som har ønsket at trålerne fra Havfisk kan levere fritt innenfor fylkesgrensene til Norway Seafoods anlegg i Nordland og Finnmark.

Friere omsetning

- Det gjør at fiskebrukene kan spesialisere produksjonen, sier Aspaker.

For Havfisk innebærer forslaget friere omsetning av fisken fra trålerne, som i dag har aktivitetsplikt til Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

For enkelte fiskevær kan dette forslaget innebære at de ikke lenger får levert fisk til fiskebrukene sine. Hammerfest kommune har allerede varslet søksmål mot Havfisk, som de mener ikke følger reglene om leveringsplikt.

Aspaker håper Stortinget får behandlet stortingsmeldingen før påske neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.