Ifølge en børsmelding mandag har selskapet innledet dialog med långiverne. Hensikten er å refinansiere konsernets langsiktige gjeld. Samtidig har styret besluttet å tilrettelegge for en kapitalutvidelse på minimum 100 millioner kroner.

Hovedaksjonæren, Teigen-familien i Egersund, har «på gitte vilkår» indikert vilje til å garantere for fulltegning av emisjonen.