Kommentar: Nordmenns arbeidsevne, arbeidmotivasjon og arbeidsmoral ser ut til å ha falt i takt med økt rikdom og en stadig mykere landingspute for de som havner helt eller delvis utenfor jobblivet.

Nordmenn blir sykere og sykere. Det koster mer og mer penger.

Det går snart ikke lenger.

I årevis har norske politikere visst om problemet. Bare rundt 70 prosent av arbeidsstokken er i lønnet arbeid, viser tall fra SSB.

Men det er ikke godt valgflesk å kutte i sykelønnsordningen, eller be nordmenn "bli friske" og gå på jobb. Heldigvis innser politikerne nå at noe må gjøres.

I debatten rundt problemene med den norske velferdsordningenpekes det på alt fra systemfeil til dårlig moral. En fersk undersøkelse Respons Analyse har utført for DN.no er ikke oppløftende med hensyn til det siste.

Undersøkelsen viser at over én tredjedel av oss kjenner noen som utnytter trygdesystemet.

Hele 34,6 prosent av de spurte svarer ja på at de kjenner noen som utnytter trygde- eller sykelønnsordningen på uriktig grunnlag.

Det er graverende tall.

Hva har skjedd med arbeidsmoralen til Ola Normann hvis dette stemmer?

Hvis du er en del av arbeidslivet, har du det materielt godt når du blir syk i Norge. Problemet er at mange nordmenn ser ut til å mene at de har rett til å benytte seg av disse godene - litt sånn uansett om vi er syke eller ikke. Vi betaler jo skatt.
Det er en flau holdning.

Hvis én av tre kjenner noen som snylter på systemet, viser det at mange ikke engang prøver å skjule at de jukser til seg penger fra trygdekassen.
Det er flaut - at de ikke engang er flaue.

At noen i det hele tatt mottar sykepenger på uriktig grunnlag - og dermed "stjeler" fra de mange syke og uføre i Norge som virkelig trenger støtte -
det er flaut.

Først nå - etter stortingsvalget - er saken kommet på agendaen. Det er forsåvidt også flaut, men nå vurderer ihvertfall Jens Stoltenberg & co hva som kan gjøres.

I Sverige får det økonomiske konsekvenser å ikke komme seg på jobb. Det er synd for de syke, men det har en oppstrammende effekt på de som utnytter systemet.

Nå ser den norske regjeringen til Sverige der man har Karensdager som gjør at det svir på lønnskontoen så fort du er syk. Når moral ikke lenger har like stor prevantiv effekt, har penger det.

Det er også regler for hvor lang sykemelding du får for spesifikke plager, tilstander og sykdommer. Og de er langt strengere enn hva som er praksis i Norge. Her kommer legenes viktige jobb inn: Norske leger bør få en tydelig rolle i å få sykefraværet ned.

Hva som er den beste løsningen for Norge er ikke gitt, men det som står som et ubestridt faktum er at verdens beste velferdssystem har gitt oss verdens høyeste sykefravær.

Nå må det trolig en kollektiv skjerping til for at vi skal komme oss ut av den onde sirkelen. Legene, pasientene, arbeidsgiverne, politikerne: Alle må bidra.

Den største jobben gjenstår imidlertid for regjeringen - nemlig å overbevise fagforeningene - som står steilt mot endringer i sykelønnsordningen. Her må Stoltenberg vise mer guts enn han har gjort til nå.

DN.no har i en serie artikler i høst satt fokus på "Et sykt land" - det økte sykefraværet og trygdeutgiftene som løper løpsk.

SiriSkaalmo er redaktør i DN.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.