Mens det legemeldte sykefraværet gikk ned med 16 prosent fra andre kvartal 2000 til andre kvartal 2012 har sykefravær på grunn av symptomer og plager økt med 21 prosent, viser tall fra en rapport som Nav legger frem tirsdag.

- I Norge har vi rett til sykepenger når vi er syke og plikt til å gå på jobb når vi er friske. Balansen mellom hva som er frisk nok eller syk nok finnes det ikke et fasitsvar på. Det er en utfordring for alle parter at stadig flere får en uklar diagnose. Det kan være vanskelig å finne de rette tiltakene for sykmeldte med subjektive plager, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding fra Nav.

Tirsdag vil Nav publisere rapporten «Arbeid og velferd 2/2013», der utviklingen i sykefraværet de siste 12 årene blir analysert.

Trøtthet og slapphet
Nedgangen i det samlede sykefraværet kan ifølge Nav forklares med at færre er sykmeldt med en sykdomsdiagnose. Det er nå flere som blir sykmeldt på grunn av symptomer og plager. Disse blir også sykmeldt lengre enn før.

I gjennomsnitt varer sykefravær knyttet til rent subjektive plager nå like lenge som fravær knyttet til spesifikke sykdomsdiagnoser.

I diagnosegruppene «allment og uspesifisert», «muskel- og skjelettlidelser», «psykiske lidelser» og «svangerskapslidelser» har det vært en økning i bruk av symptomdiagnoser. Dette gjelder spesielt innen gruppen «allment og uspesifisert», hvor diagnosen «tretthet og slapphet» har økt med hele 69 prosent på tolv år.

- Det er vanskelig å forklare hvorfor nettopp denne diagnosen har økt så mye. Siden dette i all hovedsak er en diagnose som ikke kan behandles medisinsk, må vi spørre oss om det kan være andre årsaker til økningen. Som for eksempel livsstil, belastende livssituasjoner i hjemmet eller på arbeidsplassen, sier Lystad i pressemeldingen.

Kvalme i svangerskapet, ryggplager, nakkeplager og situasjonsbetinget psykisk ubalanse er ifølge Nav eksempler på andre symptomdiagnoser som står for en stadig større del av sykefraværet.

Lystad mener det er tankevekkende at sykefravær knyttet til rent subjektive plager i gjennomsnitt varer like lenge som fravær knyttet til spesifikke sykdomsdiagnoser.

- Det er viktig at så mange som mulig prøver å jobbe litt, selv i perioder hvor de føler seg slitne og trette. Vi vet at jo lengre den enkelte står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake igjen. Det er ikke sikkert at den beste medisinen alltid er å hvile seg i form. Arbeid kan også være helsebringende. Gradert sykmelding kan være et godt virkemiddel for å oppnå dette, sier Lystad

Størst økning for kvinner
Kvinner har et høyere sykefravær enn menn og forskjellene øker. I 2000 hadde kvinner 53 prosent høyere fravær enn menn. I 2012 hadde forskjellen økt til 79 prosent. Hvis vi kun ser på sykefravær på grunn av symptomer og plager hadde kvinner i 2012 mer enn dobbelt så høyt fravær som menn.

Bruken av symptomdiagnoser har økt for både kvinner og menn, men mest for kvinner i alderen 30-49 år, viser Navs analyser. Kvinner er i snitt like lenge sykmeldt med en symptomdiagnose som med en sykdomsdiagnose.

Siden 2000 har kvinners sykefravær på grunn av symptomer og plager økt med 30 prosent, og i 2012 stod symptomer og plager for 43 prosent av sykefraværet blant kvinner. For menn har symptomdiagnoser økt fra 24 prosent av sykefraværet i 2000 til 33 prosent i 2012.

- Legene har en viktig rolle som sykmelder. De vurderer arbeidsevnen og gir råd om tilrettelegging for den enkelte pasient. Legene er en viktig samarbeidspartner for Nav. Vi jobber for å få en enda bedre dialog, og at flest mulig skal ta i bruk verktøyene som er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet for å støtte legene i sykefraværsarbeidet, sier Lystad.

Legene er imidlertid kritisk til Navs forsøk på å forklare den kraftige økningen i sykmelding på grunn av diffuse plager.

- Det er vanskelig å la være å tolke det som et uttrykk for mistillit til norske leger - og kanskje en oppfordring til legene om å møte sine pasienter med mistillit. Det tror jeg ikke den norske befolkningen er tjent med, sier Trond Egil Hansen, visepresident i Den norske legeforening, til NRK Dagsrevyen mandag.

Holdingsproblem
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt mener at den kraftige økningen kan skyldes at legene i dag bruker andre diagnoser enn tidligere.

- Det kan være slik at man nå er mer ærlig med hva som er den egentlige diagnosen, sier Huitfeldt til NRK Dagsrevyen.

- Men jeg mener legene må ta dette på største alvor. Vi er opptatt av at de skal ha presise diagnoser, sier Huitfeldt i intervjuet med NRK.

Hun sier samtidig at «det er et stort holdningsproblem på norske arbeidsplasser».

- Vi sier kanskje til folk som har lettere psykiske lidelser. Bli helt frisk før du kommer tilbake på jobb. Vi vet at sofaen er en fiende hvis du har vondt i ryggen. På samme måte kan sofaen gjøre at du blir værende syk lengre dersom du har en lettere psykisk lidelse, sier Huitfeldt.

LES OGSÅ:

<b>- Har gjort oss dobbelt så syke som svenskene</b>

<b>Norge sparer 5 milliarder på lavere sykefravær</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.