Oslo tingrett konkluderer med at Flyktninghjelpens handlet grovt uaktsom i 2012 da en konvoi med organisasjonens ansatte ble angrepet og fire av organisasjonens ansatte ble kidnappet.

Steven Patrick Dennis saksøkte Flyktninghjelpen med krav om erstatning etter at han og tre andre av organisasjonens ansatte ble kidnappet i Kenya i juni 2012 under et besøk av daværende generalsekretær Elisabeth Rasmusson.

Dennis hevdet at omstendigheter rundt sikkerhetssituasjonen og arbeidsgiver uaktsomhet var årsak til hendelsen. og får nå støtte av retten.

I strid med praksis og råd

I dommen heter det Flyktninghjelpen besluttet å avstå fra væpnet eskorte dagen før besøket. Denne beslutningen var tenkt å bidra til lav profil og redusere risikoen for veibomber.

Dommerfullmektig Lena Skjold Rafoss konkluderer med beslutningen var i strid med obligatorisk og fast praksis i området, interne retningslinjer og planen som var gitt av sikkerhetsrådgiveren dagen før. Retten mener beslutningen hadde motsatt effekt av den ønskede og viser til forklaringer fra sikkerhetsrådgivere.

«De har tvert imot forklart at bruk av væpnet eksorte ville redusere risikoen for både kidnapping og veibomber», står det i dommen.

Flere av Flyktninghjelpens folk på stedet ble ikke informert om beslutningen om å avstå fra væpnet eskorte. Astrid Sehl, en av de andre i Flyktninghjelpen som ble kidnappet i Kenya, forklarte retten at hun ikke ville blitt med om hun hadde blitt informert om at besøket skulle gjennomføres uten væpnet eskorte.

Trakk seg

Retten bemerker at det underbygges av at en engasjert FN-sjåfør trakk seg da han fikk vite at de ikke skulle brukes væpnet eskorte- Sjåføren som ble engasjert i hans sted døde i angrepet.

Flyktninghjelpen ble dømt til å betale Steven Patrick Dennis 4.024.500 kroner i erstatning, 100.000 kroner i oppreisningserstatning, 268.903 kroner i menerstatning og 1,2 millioner kroner i sakskostnader.

I dommen heter det at Flyktninghjelpen satte fram et tilbud om forlik i oktober med tilbud om utbetaling av 3,5 millioner kroner.

Flyktninghjelpen var i tillegg villig til å komme med en offentlig uttalelse om saken, men ville ikke erkjenne grov uaktsomhet.

Dennis fremmet på sin side et krav om utbetaling av 6,9 millioner kroner samt 1 million til dekning av sakskostnader. Forlikstilbudet forutsatte at Flyktninghjelpen var villig til å erkjenne grov uaktsomhet. (©NTB)

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.