Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er beredt til å trosse FN, men stemningen på Stortinget er ikke like entydig. KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å tillegge FNs vurderinger avgjørende vekt.

- Dersom den endelige konklusjonen til FNs høykommissær følger samme spor som kritikken organisasjonen allerede har fremmet i mediene, så må regjeringen sørge for at praksisen ved Storskog endres, fastslo han overfor NTB tidligere denne uken.

Etter at russiske myndigheter ga beskjed til Utenriksdepartementet fredag kveld at de stopper asylreturene over Storskog i Finnmark av sikkerhetsmessige årsaker, vurderer Norge å sende asylsøkere tilbake til Russland med fly.

- Nå må vi se på alternative muligheter for utsendelser, som for eksempel å fly asylsøkerne til Russland, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NRK.

Møter Listhaug

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har i flere intervjuer slått fast at Russland ikke er et trygt land å bli returnert til.

- Asylinstituttet fungerer ikke i Russland, det har store svakheter. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sa UNHCRs europasjef Vincent Cochetel til NTB 15. januar.

Utsendelser som begrunnes med at en asylsøker ikke har papirene i orden, bryter med FNs flyktningkonvensjon av 1951, fremholdt han.

Når Pia Prytz Phiri som leder UNHCRs virksomhet i Nord-Europa, onsdag formiddag møter innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til samtaler i Oslo, er det ventet en formell tilbakemelding langs de samme linjene.

Kan bli endret

Dersom Listhaug får klar beskjed fra Prytz Phiri om at den norske praksisen bryter med internasjonale forpliktelser, øker presset mot regjeringen.

Det er grunn til å vente at Venstre da vil følge i KrFs spor. SV og MDG har hele tiden ment at norsk praksis må endres, mens spørsmålet om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gjøre, er mer åpent.

Kilder i partiene viser til at det ikke er noen automatikk i at norske regjeringer følger FNs linje. Samtidig erkjenner de at det er krevende fremstå med større tillit til Listhaugs vurderinger enn FNs. Ikke minst fordi stortingsvedtaket som den omstridte instruksen av 24. november bygger på, klart uttrykker forutsetningen om at norsk praksis skal være i tråd med internasjonale forpliktelser.

Bønn til Solberg

Onsdag er for øvrig også siste frist for regjeringen til å svare på et skriftlig spørsmål fra Aps Helga Pedersen, som har bedt Sylvi Listhaug legge frem grunnlaget for forsikringene om at norsk praksis er innenfor rammene av internasjonale forpliktelser.

Samtidig har samarbeidspartiene Venstre og KrF bedt statsminister Erna Solberg (H) engasjere seg direkte. Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande krever forsikringer om at ingen sendes tilbake til et tredjeland, hvor de ikke får den beskyttelsen de har behov for. De ber også om at instruksen av 24. november endres, slik at regjeringen ikke lenger skal kunne instruere det domstolslignende organet UNE.

- Et ufravikelig prinsipp for KrF og Venstre har hele tiden vært at Norge skal overholde folkerettslige forpliktelser og flyktningkonvensjonen, skriver de to i brevet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.