Det er gjort endringer i artikkelen.

- Det kommer i et år med store investeringer - blant annet i digitale billettsystemer og systemer for sanntidsinformasjon, sier administrerende direktør Linda Silseth Bernander.

Flytoget AS inngikk også kontrakt med spanske CAF om kjøp av åtte nye togsett i 2015, og håper på å kunne øke frekvensen i tilbringertjenesten Oslo-Gardermoen senere i år.

- Det er kjekt å arbeide med Flytoget, sier styrleder Wenche Kjølås, tydelig tilfreds med 2015.

Litt ned

Likevel gikk passasjertallet noe ned fra det absolutte rekordåret 2014.

Flytoget hadde 6,6 millioner passasjerreiser i fjor, mot 6,8 året før.

- Mye av nedgangen kan forklares med at folk i oljerelaterte næringer reiser mindre, volumet går ned særlig fra Hordaland og Rogaland, sier Bernander Silseth.

Hun og styreleder innrømmer imidlertid at konkurransen med NSB om passasjerene mellom hovedstad og flyplass har økt.

- Men det er umulig å anslå fordelingen av fallet mellom mindre reisevirksomhet og NSB-konkurransen, sier Wenche Kjølås.

Flytogets driftsinntekter økte med snaue to prosent fra 2014 til 2015, mens driftskostnadene økte med vel fire prosent. Driftsinntektene  var 960 mill. kroner i fjor - derav  947 mill. i billettinntekter. Tilsvarende for 2014 var 943 og 929 mill. kroner.

Regner på konkurranse

Regjeringen varslet i februar konkurranseutsetting av togdrift på flere "strekningspakker" - blant annet på Sørlands- og Dovrebanen og de dieseldrevne strekningene.

Flytoget har satt på flere dedikerte medarbeidere for å regne på mulighetene, og venter i spenning på de detaljerte anbudsinnbydelsene.

- Vi må se på mulighetene for lønnsom drift, sier styrelederen.

- Vi skal være innovative, kreative og satse på kvaliteten i et tilbud, sier direktør Bernander Silseth. Hun håper på nettokontrakter der tilbyder selv får stor innflytelse over rutetilbud, pris og kvalitet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.