Drastiske endringer i forvaltningen av verdens vannressurser må til hvis verdens behov skal dekkes, ifølge årets utgave av World Water Development Report.

Den ble lagt fram i forkant av verdens vanndag søndag.

I FN-rapporten advares det om et voldsomt misforhold mellom mengden vann som hentes opp av bakken, og mengden vann som naturlig fyller opp de samme reservoarene. Det globale «vannunderskuddet» kan i 2030 ligge på 40 prosent hvis ikke noe gjøres.

20 prosent av verdens grunnvannskilder er under press, skriver FN i rapporten. Også i rike land må forbruket endres, fastholder FN, og peker på deler av Europa og deler av Nord-Amerika.

– Ikke bærekraftig

Ikke bare fattige deler av verden, men også flere rike land er rammet av problemet. Nye nedbørsmønstre som følge av klimaendringer kan gjøre situasjonen verre.

– Deler av Kina, India, USA og Midtøsten har basert seg på tapping av grunnvann som ikke er bærekraftig, sier Richard Connor, som har ledet arbeidet med den nye rapporten.

– Min personlige mening er at dette i beste fall er en kortsiktig plan B. Når grunnvannet er tømt, finnes det ingen plan C. Noen av disse områdene kan bli ubeboelige, advarer han.

Det mest ekstreme eksempelet er Las Vegas. En by bygget opp som en kunstig grønn oase full av spektakulære fontener, midt i ørkenen i Nevada i USA, som bruker av vannet i Colorado-elven. Dette vannet er syv andre amerikanske stater, og deler av Mexico også avhengig av.

Vannbruken i Las Vegas er mer enn fire ganger så høy per person som i San Fransisco.

I perioder har hele California blitt erklært alvorlig tørkerammet, og laksen fra elven har blitt fraktet i lastebiler til sjøen, kan man lese i blant annet The Telegraph fra i sommer.

Befolkningen øker

Også befolkningsvekst og økende velstand kan forverre vannproblemet.

Når verdens befolkning vokser og får bedre råd, øker behovet for mat. Ikke minst øker etterspørselen etter kjøtt, og kjøttproduksjon legger beslag på store ressurser i landbruket.

70 prosent av vannet som brukes i verden i dag, går til landbruk. For å dekke matbehovet, anslås det at jordbruksproduksjonen må øke med 60 prosent innen 2050 på verdensbasis.

I Europa mener FN bruken av spillvann har et enormt potensiale, men mangel utprøvde løsninger og usikkerhet rundt trygghet og påvikning av d har foreløpig satt en stopper for utprøvinger.

Allerede i dag mangler flere hundre millioner mennesker tilgang til trygge og pålitelige vannkilder. Likevel mener FN det er håp om bedring hvis vannressursene forvaltes på en annen måte.

– Faktum er at det finnes nok vann til å møte verdens behov. Men ikke uten en dramatisk endring i måten vann brukes, forvaltes og deles på, sier Michel Jarraud, som leder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Forskjellige utfordringer

FN fastslår at med dagens forbruksmønster er det mange regioner som får problemer, men at løsningen er ulik i forskjellige områder av verden.

I Europa og Nord-Amerika er det snakk om om effektivisere vannforbruket, redusere vannet som går til spille og vann som forurenses og å påvirke forbrukernes vaner.

Mens man i tørkeperioder i Australia samler dusjvannet i bøtter for å vanne blomster, lar man vannet renne for å tine frossenvarer i Norge, eller fnyser av sparedusj. FN mener vannforbruket må bli mer bevisst også i områder som opplever at de har mye vann.

 

Les hele rapporten her (ekstern lenke). (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.