I arbeidet med en FN-erklæring om flyktninger og migranter ble det foreslått en formulering om at barn aldri skal fengsles. Denne formuleringen arbeidet Norge imot, ifølge Aftenposten. I stedet skal Norge ha foreslått en formulering om at internering eller fengsling av barn må begrenses til et minimum, og kun brukes når ingen andre alternativer er tilgjengelig.

– Dette er ikke Norge verdig, sier generalsekretær Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna, når hun får spørsmål om Norges forhandlingsposisjon.

Den endelige formuleringen ble framforhandlet etter at USA også kastet seg inn i debatten. Slutterklæringen har flere forbehold enn Norges forslag.

Statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Justisdepartementet avviser at Norge har gått inn for å svekke det rettsvernet barn i dag har i saker om internering.

– Samtidig er det Norges holdning i folkerettslig sammenheng at vi ikke gir støtte til formuleringer som tar sikte på betydelige innsnevringer i det handlingsrommet som i dag følger av blant annet barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier hun. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.